Femårsöversikt

Nyckeltal, per bokslutsdag 2016 2015 2014 2013 2012
Fondkapital, flöden och resultat i mdr kr          
Fondkapital  333,9 310,0 294,9 259,7 229,6
Flöden, netto från pensionssystemet och de särskilda förvaltningarna  -6,6 -4,9 -5,1 -6,9 -3,8
Periodens resultat  30,5 20,1 40,2 37,0 23,4
Avkastning, %          
Avkastning total portfölj före kostnader  10,1 6,9 15,8 16,5 11,3
Avkastning total portfölj efter kostnader  10,0 6,8 15,7 16,4 11,2
Avkastning totalt portfölj efter kostnader, annualiserad 5 år  12,0 9,7 10,5 11,6 3,3
Avkastning totalt portfölj efter kostnader, annualiserad 10 år  6,7 6,7 7,6 7,2 7,2
Förvaltningskostnadsandel i % av förvaltat kapital (årstakt)          
Rörelsekostnader  0,06 0,06 0,07 0,08 0,08
Rörelsekostnader och provisionskostnader  0,10 0,11 0,11 0,11 0,10
Risk, %          
Total portfölj ex-post  7,3 8,8 6,0 5,6 5,6
Likvid portfölj ex-post¹  7,8 9,4 6,4 6,0 6,0
Likvid portfölj ex-post, 10 år²  9,1 9,3 8,9 8,6 -
Sharpekvot total portfölj ex-post  1,5 0,8 2,5 2,8 1,8
Sharpekvot likvid portfölj ex-post¹  1,2 0,6 2,3 2,5 1,7
Övriga nyckeltal, per bokslutsdag 2016 2015 2014 2013 2012
Aktiv avkastning, Strategisk förvaltning före kostnader¹  1,0 4,8 0,7 1,2 -0,4
Aktiv avkastning, Taktisk förvaltning före kostnader²  0,0 0,1 0,7 0,5 1,0
Inflation  1,7 0,1 -0,3 0,1 -0,1
Real totalavkastning efter kostnader  8,3 6,8 16,0 16,2 11,2
Aktiv risk ex-post, Taktisk förvaltning  0,3 0,5 0,2 0,2 0,4
Valutaexponering, %  26,9 27,0 28,1 28,6 27,7
Andel aktiv förvaltning inkl semiaktiv, %  69,3 69,9 62,9 58,2 50,2
Andel extern förvaltning inkl investeringar i riskkapitalföretag, %  22,7 29,0 30,9 28,4 21,7
Antal anställda per bokslutsdag  54 55 54 55 49
Placeringstillgångarnas fördelning, %³          
Aktier  58,3 56,9 59,0 59,5 55,5
    Globala aktier  39,4 38,4 40,5 40,1 37,2
    Svenska aktier  18,9 18,5 18,5 19,3 18,3
Räntebärande tillgångar  32,1 33,8 33,0 32,0 36,1
Fastigheter  7,3 6,6 5,5 5,7 5,2
Alternativa tillgångar⁴  2,3 2,6 2,7 2,7 3,1
Övrigt  -0,1 0,0 -0,2 0,1 0,1
Summa placeringstillgångar, %  100 100 100 100 100