Koldioxidavtryck för den noterade aktieportföljen

Koldioxidindikatorer¹ 2016³ 2015³ 2014³ 2013³⁴ 2012³⁴
Det absoluta koldioxidavtrycket motsvarande ägd andel av bolagets sammanlagda utsläpp (tCO2e)

 2595958

2451224   

2801985  

3275257

3305442

Koldioxidintensitet, där absolut koldioxidavtryck relateras till ägarandel av bolagens marknadsvärde² (tCO2e/MSEK), %

 14,5

14,0      

16,2

23,1

26,5

Koldioxidintensitet, där absolut koldioxidavtryck relateras till ägarandel av bolagens omsättning (tCO2e/MSEK),%

 17,6

22,2

- - -
Kartlagt marknadsvärde som andel av totalt fondkapital, %

 55,7

56,4

- - -
Kartlagt marknadsvärde som andel av totala aktier, %

 95,5

99,8

- - -

© 2016 MSCI ESG Research LLC. Reproduces by permission.