Noter till resultat- och balansräkning

Fjärde AP-fonden (AP4), organisationsnummer 802005-1952, är en av buffertfonderna inom det svenska pensionssystemet med säte i Stockholm. Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 har godkänts av styrelsen den 21 februari 2017. Resultaträkning och balansräkning ska fastställas av regeringen.