Not 12

Övriga tillgångar

  2016-12-31 2015-12-31
Ej likviderade fordringar  219 893
Övriga tillgångar  1 1
Summa övriga tillgångar  220 894