Not 16

Fondkapital

  2016-12-31 2015-12-31
Ingående fondkapital  310 015 294 854
Nettobetalningar mot pensionssystemet:    
Inbetalda pensionsavgifter  64 174 61 373
Utbetalda pensionsmedel till Pensionsmyndigheten  -70 595 -66 141
Överflyttning av pensionsrätter till EG  -1 -3
Reglering av pensionsrätt  1 2
Administrationsersättning till Pensionsmyndigheten  -216 -176
Summa nettoutbetalningar till pensionssystemet  -6 637 -4 944
Årets resultat  30 542 20 105
Utgående fondkapital  333 920 310 015