Not 3

Nettoresultat, noterade aktier och andelar

  2016 2015
Resultat noterade aktier och andelar  12 709 6 683
Avgår courtage  -32    -32
Nettoresultat, noterade aktier och andelar  12 678 6 651