Not 8

Aktier och andelar, noterade

  2016-12-31
Verkligt värde
2015-12-31               
Verkligt värde
Svenska aktier  62 871 57 182
Utländska aktier  95 511 83 386
Andelar i svenska företag  5 408 4 761
Andelar i utländska företag  34 085 32 038
Summa aktier och andelar, noterade  197 875 177 367

Omfattningen av utlåning av värdepapper samt erhållna säkerheter för dessa framgår av not 17. Fullständig innehavsspecifikation återfinns på fondens hemsida www.ap4.se

Fem största innehaven i svenska respektive utländska aktier, 2016-12-31

  Antal aktier   Verkligt värde Kapital, % Röster, %
Svenska aktier:        
Hennes & Mauritz B  15 330 278  3 885  0,9%  0,5%
Atlas Copco   14 136 128  3 685  1,1%  0,8%
Nordea   32 661 353  3 309  0,8%  0,8%
Volvo   25 707 383  2 744  1,2%  1,9%
SEB   27 129 346  2 592  1,2%  1,2%
Utländska aktier:        
Apple   1 630 714  1 716    
Alphabet   183 723  1 305    
Microsoft   2 219 945  1 253    
Exxon Mobil   1 107 258  908    
Johnson & Johnson   826 808  865    

Fem största innehaven i svenska respektive utländska aktier, 2015-12-31

  Antal aktier   Verkligt värde Ägarandel %, kapital Ägarandel %, röster
Svenska aktier:        
Hennes & Mauritz 15 317 233 4 627 0,9 % 0,4 %
Nordea 32 334 195 3 017 0,8 % 0,8 %
Atlas Copco 14 060 067 2 831 1,1 % 0,8 %
SEB 23 171 534 2 072 1,1 % 1,1 %
Volvo 24 637 626 1 969 1,2 % 1,8 %
Utländska aktier:        
Apple 1 609 214 1 428    
Alphabet (f.d. Google) 169 480 1 097    
Microsoft 2 105 402 985    
Exxon Mobil Corp. 1 172 953 771    
General Electric 2 656 850 698