Ledning

AP4:s ledningsgrupp består av sju personer.

Niklas Ekvall

VD
Anställd 2016. Född 1963.
Docent i finansiell ekonomi, Ek. Dr. och Civilingenjör 
Tidigare befattningar på bland annat Nordea, Carnegie, AP3, Handelsbanken och Handelshögskolan.
Styrelseuppdrag:
Ledamot: Vasakronan AB, Nordea Investment Management AB, Hans Dahlborgs Stiftelse för Bank- och Finansforskning.

Per Colleen

Chef Aktieförvaltningen. 
Anställd 2013. Född 1969.
Ekonom.
Tidigare befattningar på bland annat SEB, DnB, MGA och AP3.

Ulrika Malmberg Livijn

Chefsjurist
Anställd 2009. Född 1968.
Jur kand.
Tidigare befattningar på bland annat Advokatfirman Lindahl, Advokatfirman Setterwalls och Försäkringsaktiebolaget Skandia.
Styrelseuppdrag:
Ledamot: Rikshem AB och Rikshem Intressenter AB.

Nicklas Wikström

Chef Affärs- och riskkontroll
Anställd 2008. Född 1968.
Master redovisning och finansiering, CEFA, AFA.
Tidigare befattning på bland annat AFA Försäkring.

Susan Lindkvist

Administrativ direktör
Anställd 2013. Född 1960.
Ekonom.
Tidigare befattningar på bland annat Avanza, Erik Penser och RAM Rational Asset Management.

Bengt Lindefeldt

Chef Global Makroförvaltning
Anställd 2008. Född 1962.
Civilingenjör.
Tidigare befattningar på bland annat Investor, Carnegie, Nordea och AFA Försäkring.

Tobias Fransson

Chef Alternativa investeringar
Anställd 2003. Född 1968.
Civilekonom.
Tidigare befattningar på bland annat ABB, SEB och Capto Financial Consulting