Styrelse

AP4:s styrelse består av nio ledamöter. Samtliga ledamöter utses av regeringen. Avledamöterna utses två efter förslag från arbetstagarorganisationer och två från arbetsgivarorganisationer.Regeringen utser ordförande bland de övriga ledamöterna.

Sarah McPhee

Styrelseordförande sedan 2016.
Född 1954.
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande: SNS, Kungliga Vetenskapsakademins placeringskommitté.
Ledamot: Bure Equity AB, Klarna AB, Axel Johnson Inc.

Jakob Grinbaum

Vice ordförande sedan 2011. 
Född 1949.
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande: Oscar Properties Holding AB
Vice ordförande: SBAB
Ledamot: ATS Finans Holding AB, AT Finans AB, IK Sirius, Jernhusen AB samt Stiftelsen Östgötagården Uppsala.

Heléne Fritzon

Ledamot sedan 2015.
Född 1960.
Kommunalråd i Kristianstads kommun.
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande: Koncernbolaget KKF, SKL:s förhandlingsdelegation.
Ledamot: SKL:s styrelse, Regionkommittén - EU.

Ing-Marie Gren

Ledamot sedan 2011.
Född 1951.
Professor.

Sven Hegelund

Ledamot sedan 2012.
Född 1947.
Pol mag.
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot: Nordiska investeringsbanken (NIB).

Stefan Lundbergh

Ledamot sedan 2011.
Född 1968.
Fil dr.
Director Cardano Insights.

Erica Sjölander

Ledamot sedan 2012.
Född 1971.
Utredningschef IF Metall.

Maj-Charlotte Wallin

Ledamot sedan 2014.
Född 1953.
Civilekonom.
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot: Kammarkollegiets Fonddelegation, Hjärt-Lungfonden och Specialfastigheter AB.

Göran Zettergren

Ledamot sedan 2015.
Född 1958.
Ek lic.
Chefekonom TCO.