Verksamheten

AP4:s fondkapital ökade till 334 miljarder kronor. Avkastningen uppgick till 10,0 procent efter kostnader. AP4 överträffade både långsiktigt avkastningsmål ochinkomstindex med god marginal.

334

miljarder i fondkapital

31

miljarder kronor i resultat

10

procent i avkastning efter kostnader

Utmärkelser

både i Sverige och internationellt för AP4:s förvaltnings- och hållbarhetsarbete samt rapportering

 

AP4 överträffade både inkomstindex och långsiktigt mål

Sedan starten, 2001-01-01, uppgår totalavkastningen efter kostnader till 5,9 procent årligen i genomsnitt. Det överträffar inkomstindex som ökat med motsvarande 3,0 procent årligen. AP4 har därmed bidragit positivt till pensionssystemets finansiella styrka.

Noterade aktier mer än hälften av tillgångarna