Nyckeltal medarbetare

Nyckeltal medarbetare 2016 2015 2014 2013 2012
Antal medarbetare, medelantal 53 55 56 54 51
Varav kvinnor, % 37 38 36 33 27
Varav män, % 63 62 64 67 71
Antal heltidsanställda, medelantal 52 55 54 52 50
Antal deltidsanställda, medelantal 1 1 2 2 1
Andel av antal medarbetare, som omfattas av kollektivavtal, % 98 98 98 98 98
Medelålder 44 44 44 43 42
0-29 år, antal medarbetare i % 11 7 5 9 10
30-44 år, antal medarbetare i % 34 35 39 43 50
45-59 år, antal medarbetare i % 53 54 52 46 37
60- år, antal medarbetare i % 2 4 4 2 3
Personalomsättning, % 11,3 10,9 8,9 1,9 7,8
Antal som börjat under året 5 5 4 4 2
Antal som slutat under året 6 6 5 1 4
Bytt tjänst internt under året 2 2 1 1 2
Sjukfrånvaro, % 3,3 2,9 0,9 1,3 2,6
Årsarbetstid uttagen som föräldraledighet 1,5 2,4 3,3 1,8 5,0
Varav kvinnor, % 36 53 39 38 33
Varav män, % 64 47 61 62 67
Antal personer i ledningsgruppen, medelantal 8 7 5 5 5
Varav kvinnor, % 25 29 40 40 40
Varav män, % 75 71 60 60 60
Antal chefer, medelantal 6 6 10 10 10
Varav kvinnor, % 50 50 40 40 40
Varav män, % 50 50 60 60 60
Antal personer inom kapitalförvaltningen, medelantal 15 15 16 16 16
Varav kvinnor, % 20 20 19 19 19
Varav män, % 80 80 81 81 81
Antal personer inom affärsstöd, kontroll- och stabsfunktioner, medelantal 24 27 25 23 20
Varav kvinnor, % 46 48 44 39 30
Varav män, % 54 52 56 61 70