Utmärkelser

AP4:s förvaltnings- och hållbarhetsarbete samt rapportering får positiv uppmärksamhet i olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. Under 2016 erhöll AP4 flera utmärkelser samt en utmärkelse till AP-fondernas Etikråd.

Asset Owners Disclosure Project (AODP) Global Climate 500

AODP rankade AP4 3:a globalt av 500 institutionella investerare. Dessutom tilldelades AP4 det högsta betyget AAA för sin hantering av klimatrisk i investeringarna.

Sveriges miljömäktigaste

Aktuell Hållbarhet (tidigare MiljöAktuellt) rankar AP4:s VD som nummer tio av Sveriges miljömäktigaste personer 2016.

Aktuell Hållbarhet rankar årligen Sveriges miljömäktigaste personer för att lyfta fram föredömen och personer som sätter agendan i miljö- och hållbarhetsfrågor och driver på utvecklingen i en mer hållbar riktning.

Motiveringen lyder:

"Inget företag kan vara långsiktigt framgångsrikt om inte hållbarhet står högt på agendan."

De bevingade orden kommer från Fjärde AP-fondens vd Mats Andersson. Under 2015 var AP4 en av fyra initiativtagare till PDC, en koalition som inför klimatmötet i Paris hade som målsättning att samla ett pensionskapital på 100 miljarder dollar och placera dem klimatsmart. Målet uppnåddes med råge, istället för fyra fonder blev det 25 och kapitalet är i dag 3 200 miljarder dollar.

Sveriges miljömäktigaste

Aktuell Hållbarhet placerar även AP-fondernas Etikråds generalsekreterare på sin lista över Sveriges miljömäktigaste personer.

Motiveringen lyder:

Generalsekreteraren för AP-fondernas etiska råd ser tydliga kopplingar mellan hållbarhet och avkastning. Genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete bidrar Etikrådet genom att driva på företag världen över att jobba mer med hållbarhet. Sedan miljöanalytikern John Howchin klev på sin post har AP-fonderna stärkt sitt arbete med att driva miljö- och etikfrågor i bolagen de har ägande i utomlands.

 

Chief Investment Officer (CIO) Lifetime Achievement Award

CIO tilldelade AP4:s VD Mats Anderssons, VD t o m 2016-06-30, denna utmärkelse för hans ledarskap och bidrag till internationella projekt för hållbara investeringar och mot klimatförändringen.

 

2° Invest Award – the International Award on Investor Climate-Related Disclosures

Tobias Fransson, Chef för Alternativa Investeringar på AP4, tog emot priset 2° Invest Award i Paris.

Det franska miljöministeriet, finansministeriet och the 2° Investing Initiative har tilldelat AP4 ett särskilt omnämnande vid utdelandet av årets 2° Invest Award.

Motiveringen lyder:

AP4’s 2015 report presents a developed approach targeting the integration of climate-related policies at all stages of the investment chain.

Back in 2014 as a founding member of the Portfolio Decarbonization Coalition, the fund developed a clear decarbonization strategy to be applied to an entire asset class.

The presentation of this initiative in the report highlighted its innovative management of climate-related risks.

IPE Awards 2016 – fem nomineringar

AP4 erhöll fem olika nomineringar till IPE Awards.

  • Long-term Investment Strategy
  • Best Pension Fund of the Year
  • Best Pension Fund Sweden
  • Sovereign Fund
  • Climate Related Risk Management

IPE European 2016 Awards 2016 – Long-term Investment Strategy

Motiveringen lyder bland annat:

Demonstrates a real appreciation of what long-term investing is about. Clear, simple and strong investment philosophy and strategy based on:

  • High equity content (60%)
  • Long-term investment horizon (40 year) allowing for annual volatility
  • Priority given to sustainability (Corporate governance and climate change)
  • Very low operating cost (6 bp)
  • This is validated by the excellent average annual return achieved over the last 10 years (6,8%)

Strong real returns, managing short versus long-term risk profile, harvesting liquidity premiums. Impressive focus on long-term strategy. Excellent long-term results. To maintain a return of over 9,7% over 5 years is an excellent performance.

Niklas Ekvall, VD AP4, tog emot priset för Long-term Investment Strategy vid prisutdelningen i Berlin.