GRI redovisning

Global Reporting Initiatives (GRI) publicerar internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning som används av bolag och organisationer världen över.

AP4 rapporterar så långt som möjligt i enlighet med GRI:s riktlinjer version G4 nivå "Core" och det branschspecifika tillägget Finansiella tjänster.

AP4:s GRI-redovisning är inte granskad av tredje part.