Hållbarhets- och ägarstyrningsrapporter

Sedan 2018 ingår hållbarhetsrapporteringen i Årsredovisningen.