Kontakt

Har du några frågor angående Fjärde AP-fonden (AP4), vänligen maila info@ap4.se eller kontakta:

Niklas Ekvall, VD
Tobias Fransson, Chef Strategi och Hållbarhet
Tel: +46 8 787 75 00

Mer information om AP4 finns på www.ap4.se.