Flerårsöversikt

Nedan presenteras en flerårsöversikt.

Nyckeltal, per bokslutsdag

30 juni 2017

2016

2015

2014

2013

2012

Fondkapital, flöden och resultat i mdr kr

 

 

 

 

   

Fondkapital

 333,9

310,0

294,9

259,7

229,6

Periodens resultat

30,5

20,1

40,2

37,0

23,4

Nettoflöden till pensionssystemet och de särskilda förvaltningarna

 -6,6

-4,9

-5,1

-6,9

-3,8

Ingående fondkapital

310,0

294,9

259,7

229,6

210,0

Avkastning, %

 

 

 

 

 

 

Avkastning total portfölj före kostnader

 10,1

6,9

15,8

16,5

11,3

Avkastning total portfölj efter kostnader

 10,0

6,8

15,7

16,4

11,2

Avkastning total portfölj efter kostnader, annualiserad 5 år

 12,0

9,7

10,5

11,6

3,3

Avkastning total portfölj efter kostnader, annualiserad 10 år

 6,7

6,7

7,6

7,2

7,2

Förvaltningskostnadsandel i % av förvaltat kapital (årstakt)

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 0,06

0,06

0,07

0,08

0,08

Provisionskostnader

0,04

0,05

0,04

0,0

0,02

Summa rörelsekostnader och provisionskostnader

 0,10

0,11

0,11

0,11

0,10

Risk, %

 

 

 

 

 

 

Total portfölj ex-post

 7,3

8,8

6,0

5,6

5,6

Likvid portfölj ex-post1

 7,8

9,4

6,4

6,0

6,0

Likvid portfölj ex-post, 10 år 2

 9,1

9,3

8,9

8,6

-

Sharpekvot total portfölj ex-post

 1,5

0,8

2,5

2,8

1,8

Sharpekvot likvid portfölj ex-post¹

 

 1,2

0,6

2,3

2,5

1,7

Övriga nyckeltal, per bokslutsdag

30 juni, 2017

2016

2015

2014

2013

2012

Aktiv avkastning, strategisk förvaltning före kostnader 1

4,8

0,7

1,2

-0,4

Aktiv avkastning, taktisk förvaltning före kostnader

0,1

0,7

0,5

1,0

       

 

   

Inflation

0,1

-0,3

0,1

-0,1

Real avkastning efter kostnader

6,8

16,0

16,2

11,3

Aktiv risk ex-post, taktisk förvaltning

0,5

0,2

0,2

0,4

       

 

   

Valutaexponering, %

27,0

28,1

28,6

27,7

Andel aktiv förvaltning inkl semiaktiv, %

69,9

62,9

58,2

50,2

Andel extern förvaltning inkl investeringar i riskkapitalföretag, %²

22,4

25,4

22,7

16,6

Antal anställda per bokslutsdag

55

54

55

49

       

 

   

Placeringstillgångarnas fördelning, % 3 

     

 

 

 

Aktier

56,9

59,0

59,5

55,5

      Globala aktier

38,4

40,5

40,1

37,2

      Svenska aktier

18,5

18,5

19,3

18,3

Räntebärande tillgångar

33,8

33,0

32,0

36,1

Fastigheter

6,6

5,5

5,7

5,2

Alternativa tillgångar4

2,6

2,7

2,7

3,1

Övrigt

0,0

-0,2

0,1

0,1

Summa placeringstillgångar, %

100,0

100,0

100,0

100,0