Utmärkelser

AP4s arbete får positiv uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt.

AP4 rankad nummer åtta för sin hantering av klimatrisker

Asset Owners Disclosure Project (AODP) Global Climate 500 tilldelade AP4 det högsta betyget AAA för AP4.s hantering av klimatrisk i sina investeringar under våren 2017. Dessutom rankades AP4 åtta globalt av 500 institutionella investerare.

 

RI Awards 2017 för samarbete

Responsible investors (RI) Awards tilldelade under perioden AP1- AP4 samt institutionella investerare från Nederländerna utmärkelsen Commended for Innovation & Industry Leadership: Collaborations för samarbetet kring investeringar som stödjer FN:s globala utvecklingsmål.

 

Sveriges miljömäktigaste - utmärkelse till AP-fondernas Etikråd

 

AP-fondernas Etikråds generalsekreterare rankas som nummer 20 på Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges miljömäktigaste personer under våren 2017. Motiveringen lyder:

Under John Howchins ledarskap har AP-fondernas Etikråd stärkt arbetet med etikfrågor i de utländska bolag där man har ägande. John Howchin är en duktig förhandlare som kan konsten att samla tunga investerare för att diskutera och driva igenom viktiga och svåra hållbarhetsfrågor.