Flerårsöversikt

Nedan presenteras en flerårsöversikt.

Nyckeltal, per bokslutsdag

30 juni 2016

2015

2014

2013

2012

2011

Fondkapital, flöden och resultat i mdr kr

 

 

 

     

Fondkapital

312,5

310,0

294,9

259,7

229,6

210,0

Flöden, netto mot pensionssystemet och de särskilda förvaltningarna

-3,2

-4,9

-5,1

-6,9

-3,8

-1,2

Årets resultat

5,6

20,1

40,2

37,0

23,4

-1,6

Avkastning, %

 

 

 

 

   

Avkastning total portfölj före kostnader

1,9

6,9

15,8

16,5

11,3

-0,7

Avkastning total portfölj efter kostnader

1,9

6,8

15,7

16,4

11,2

-0,7

Avkastning total portfölj efter kostnader, annualiserad 5 år

9,7

9,7

10,5

11,6

3,3

1,6

Avkastning total portfölj efter kostnader, annualiserad 10 år

6,8

6,7

7,6

7,2

7,2

4,1

Förvaltningskostnadsandel i % av förvaltat kapital (årstakt)

 

 

 

 

   

Rörelsekostnader

0,06

0,06

0,07

0,08

0,08

0,08

Rörelsekostnader och provisionskostnader

0,10

0,11

0,11

0,11

0,10

0,10

Risk, %

 

 

 

 

   

Standardavvikelse, total portfölj ex-post

8,9

8,8

6,0

5,6

5,6

9,2

Standardavvikelse, likvid portfölj ex-post1

9,7

9,4

6,4

6,0

6,0

9,8

Standardavvikelse över 10 år, likvid portfölj ex-post 2

9,2

9,3

8,9

8,6

-

-

Sharpekvot total portfölj ex-post

0,5

0,8

2,5

2,8

1,8

neg

Sharpekvot likvid portfölj ex-post1

0,3

0,6

2,3

2,5

1,7

neg

1 Avser likvida tillgångar (placeringstillgångar exklusive fastigheter, riskkapitalfonder och högavkastande räntebärande).
2 Avser kvartalsdata för likvida tillgångar (placeringstillgångar exklusive fastigheter, riskkapitalfonder och högavkastande räntebärande).

Övriga nyckeltal, per bokslutsdag

30 juni, 2016

2015

2014

2013

2012

2011

Aktiv avkastning, strategisk förvaltning före kostnader 1

-0,5

4,8

0,7

1,2

-0,4

-

Aktiv avkastning, taktisk förvaltning före kostnader 2

-0,0

0,1

0,7

0,5

1,0

0,2

     

 

     

Inflation

0,8

0,1

-0,3

0,1

-0,1

2,0

Real totalavkastning efter kostnader

1,0

6,8

16,0

16,2

11,2

-2,7

Aktiv risk ex-post, taktisk förvaltning

0,4

0,5

0,2

0,2

0,4

0,5

     

 

     

Valutaexponering, %

27,4

27,0

28,1

28,6

27,7

25,7

Andel aktiv förvaltning inkl semiaktiv, %

68,9

69,9

62,9

58,2

50,2

63,6

Andel extern förvaltning inkl investeringar i riskkapitalföretag, %

29,0

29,0

30,9

28,4

21,7

18,4

Antal anställda

54

55

54

55

49

52

     

 

     

Placeringstillgångarnas fördelning, % 3 

   

 

 

   

Aktier

57,1

56,9

59,0

59,5

55,5

55,7

      Globala aktier

39,3

38,4

40,5

40,1

37,2

37,9

      Svenska aktier

17,8

18,5

18,5

19,3

18,3

17,8

     

 

     

Räntebärande tillgångar

33,5

33,8

33,0

32,0

36,1

37,3

Fastigheter

6,9

6,6

5,5

5,7

5,2

4,5

Alternativa tillgångar4

2,5

2,6

2,7

2,7

3,1

2,5

Övrigt5

0,0

0,0

-0,2

0,1

0,1

0,0

     

 

     

Summa placeringstillgångar, %

100

100

100

100

100

100

1 Aktiv avkastning, strategisk förvaltning utvärderas mot normalportföljen.
2 Taktiskt förvaltning motsvarar den del av portföljen som mellan 2008 och 2011 benämndes aktivt förvaltade likvida tillgångar. Från och med 2012 finns det även aktivt förvaltade likvida tillgångar inom strategisk förvaltning.
3 Avser exponering, underliggande värde för derivat i den passiva allokeringen har fördelats på respektive tillgångsslag.
4 Avser riskkapitalfonder, högavkastande räntebärande och absolutavkastande investeringar.
5 Avser kassa samt strategisk och taktisk tillgångsallokering.