Förvaltning, mål och resultat

AP4:s förvaltningsstruktur består av tre förvaltningshorisonter med tre olika placeringshorisonter.

Positivt bidrag första halvåret 2016

Normalportföljen (40 år) bidrog positivt till totalavkastningen med 2,4 (4,1) procentenheter. Det motsvarar 7,4 (12,1) miljarder kronor. Normalportföljen är en referensportfölj, som AP4:s styrelse beslutar.

Den Strategiska förvaltningen (3-15 år) gav sammantaget ett aktivt bidrag till totalavkastningen med -0,5 (2,2) procentenheter. Det motsvarar -1,6 (6,4) miljarder kronor i aktivt resultatbidrag.

Den Taktiska förvaltningens (upp till tre år) aktiva bidrag var -0,0 (-0,1) procentenheter och understeg jämförelseindex för perioden. Det motsvarar ett resultatbidrag på -25 (-347)
miljoner kronor. Tre av fem delportföljer bidrog positivt.

Avkastningen var positiv för utvärderingsperioden, som är på rullande tre år, och uppgick till 0,4 procentenheter, vilket dock var -0,1 (-0,1) procentenheter lägre än målsättningen. Sedan den nuvarande Taktiska förvaltningsorganisationens tillkomst 2009 har den aktiva Taktiska förvaltningen levererat ett positivt resultatbidrag på totalt 7,8 miljarder kronor.

 

Förvaltningshorisonternas utvärderingsperiod, avkastningsmål och utfall¹

Totalportfölj

Normalportfölj

Strategisk förvaltning

Taktisk förvaltning

Utvärderingsperiod

Sedan start 2001-01-01

-

5 år rullande

3 år rullande

Avkastningsmål

 4,5 % realt

-

0,75 %-enheter (0,5 t o m år 2013)

0,5 %-enheter

Utfall avkastning

 4,3 %

-

Ej aktiv 5 år

0,4 %-enheter

Förvaltningshorisonternas bidrag till avkastning, risk och kostnader, sedan start,
2013-01-01¹

Totalportfölj

Normalportfölj

Strategisk förvaltning

Taktisk förvaltning

Avkastningsbidrag

 

 

 

 

Resultatbidrag², mdr kr

 

 95,9

83,2

10,8

2,0

Riskbidrag³, %

 

 4,9

5,2

-0,4

0,1

Förvaltningskostnadsandel, %

0,11

0,04

0,04

0,03

Resultatbidrag 2016

  •  Normalportfölj: +7,4 mdr kr
  •  Strategisk förvaltning: -1,6 mdr kr
  •  Taktisk förvaltning: -25 mkr