Nästa rapporttillfälle

AP4:s bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2016 kommer att publiceras i februari 2017.

AP4:s Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2015/2016 kommer att publiceras under andra halvåret 2016.