Personal

Antalet anställda var vid halvårsskiftet 54 personer, vilket är en person färre än antalet anställda vid årets början.