Utmärkelser

AP4:s arbete får positiv uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. Under första halvåret 2016 erhöll AP4 flera utmärkelser samt en utmärkelse till AP-fondernas Etikråd.

Asset Owners Disclosure Project (AODP) Global Climate 500

 

AODP tilldelade AP4 det högsta betyget AAA för AP4:s hantering av klimatrisk i sina investeringar. Dessutom rankas AP4 3:a globalt av 500 institutionella investerare.

Sveriges miljömäktigaste

 

Aktuell Hållbarhet (tidigare MiljöAktuellt) rankar AP4:s VD som nummer tio av Sveriges miljömäktigaste personer 2016.

Aktuell Hållbarhet rankar årligen Sveriges miljömäktigaste personer för att lyfta fram föredömen och personer som sätter agendan i miljö- och hållbarhetsfrågor samt driver på utvecklingen i en mer hållbar riktning.

Motiveringen lyder:

- Inget företag kan vara långsiktigt framgångsrikt om inte hållbarhet står högt på agendan.

De bevingade orden kommer från Fjärde AP-fondens vd Mats Andersson. Under 2015 var AP4 en av fyra initiativtagare till PDC, en koalition som inför klimatmötet i Paris hade som målsättning att samla ett pensionskapital på 100 miljarder dollar och placera dem klimatsmart. Målet uppnåddes med råge, istället för fyra fonder blev det 25 och kapitalet är i dag 3 200 miljarder dollar.

Sveriges miljömäktigaste

 

 

 

Aktuell Hållbarhet placerar även AP-fondernas Etikråds generalsekreterare på sin lista över Sveriges miljömäktigaste personer.

Motiveringen lyder:

Generalsekreteraren för AP-fondernas etiska råd ser tydliga kopplingar mellan hållbarhet och
avkastning. Genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete bidrar Etikrådet genom att driva på företag världen över att jobba mer med hållbarhet. Sedan miljöanalytikern John Howchin klev på sin post har AP-fonderna stärkt sitt arbete med att driva miljö- och etikfrågor i bolagen de har ägande i utomlands.

 

Chief Investment Officer (CIO) Lifetime Achievement Award

 

CIO framhåller AP4:s VD Mats Anderssons ledarskap och hans bidrag till internationella projekt för hållbara investeringar och mot klimatförändringen.