AP4 nominerad till priset aiCIO European Innovation Award - Asset Allocation Innovation

aiCIO (asset international's Chief Investment Officer) motivering till nomineringen lyder:

AP4 nominerades av aiCIO för fondens hållning till ESG  investeringar, framförallt för fondens koldioxidsnåla portföljinvestering, och  för den långsiktiga horisont fonden har på relativt illikvida investeringar.

Bilagor

Publicerad den 25 februari 2013