Valberedning i Capio AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef för Aktieförvaltningen.

Valberedningen i Capio AB har nu utsetts, enligt den instruktion som antogs av den extra bolagsstämman den 16 juni 2015.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef för Aktieförvaltningen.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Tommi Unkuri, Nordic Capital Fund VI
  • Steven Dyson, Apax Europe VI Fund Group
  • Per Hesselmark, R12 Kapital
  • Bo Lundgren, Swedbank Robur Fonder
  • Anders Narvinger (Styrelsens ordförande)

 

Capio AB är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög
kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom sina sjukhus, specialistkliniker
och primärvårdsenheter. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment:
Norden (54 procent av bolagets omsättning), Frankrike (37 procent av bolagets omsättning)
och Tyskland (9 procent av bolagets omsättning 2014).

Bilagor

Per Colleen

Per Colleen är chef för Aktieförvaltningen på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Capios valberedning.

Publicerad den 29 september 2015