Flaggningsmeddelande i Cibus

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i Cibus till 8,04 % av kapital och röster. 

Antal aktier uppgår nu till 2 501 977 stycken. 

Publicerad den 27 maj 2019