AP4:s hållbarhetsambitioner

Inom kapitalförvaltning är FN:s hållbarhetsmål viktiga bland annat för att stimulera till investeringar som bidrar till lösningar av stora globala problem. För att bidra till FN:s hållbarhetsmål arbetar AP4 i huvudsak med två fokusområden i förvaltningen: klimat och miljö som det ena området och ägarstyrning som det andra.


AP4 har under många år arbetat med att minska klimatrisken i tillgångarna, bland annat genom investeringar i lågkoldioxidstrategier och vi har helt valt bort investeringar i bolag som är verksamma inom tobak, cannabis, kärnvapen eller oljesand. Ambitionen är att fortsätta vara ledande inom hållbar förvaltning bland pensionsfonder.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete ur ett investeringsperspektiv

Bilagor

Publicerad den 2 september 2019