AP-fondernas arbete med miljö och etik

 

 

 

>>Etikrådets webbplats      

 

 

  

 

>>Etikrådets årsrapport 2013    

 

 

Välkommen till Fjärde AP-fonden

Fjärde AP-fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet, skapa bästa möjliga avkastning över tiden och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet.

Fondkapitalet  består av en väl riskavvägd sammansättning av aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter. Styrelsen har beslutat att Fjärde AP-fonden (AP4) bäst uppfyller sitt långsiktiga förvaltningsuppdrag genom att ha en hög andel marknadsnoterade aktier, svenska och globala.  

 

AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital

Fjärde AP-fondens positiva resultat för första halvåret 2014 gav ett tillskott på nära 19 miljarder kronor till pensionssystemet. AP4:s aktiva förvaltning överträffade index för elfte halvåret i följd. Fondkapitalet ökade till 276 miljarder kronor. Totalavkastning uppgick till 7,2 procent efter kostnader. AP4 gynnades av sin höga aktieandel.  

>>Halvårsrapport 2014 (on-line)

 
 

Remissvar på buffertkapitalsutredningen

Fjärde AP-fondens remissvar på buffertkapitalsutredningen (SOU 2012:53) - en effektivare förvaltning av pensionsreserven >>Läs mer 

 

 

 

 

 

Aktuellt

2014-06-18
AP-fonderna kommenterar Fair Trade Centers rapport. >>Läs mer

2014-05-30
AP4 stöder förslag om införande av japansk ägarkod (Japan's Stewardship Code).  >>Läs mer

2014-05-22
Regeringen har utsett två nya ledamöter till Fjärde AP-fondens styrelse. >>Läs mer 

2014-05-20
DI-debatt: Felaktig kritik mot institutionella ägare. Fjärde AP-fondens VD har skrivit följande debattartikel i DI tisdag den 20 maj där han argumenterar för den svenska modellen av bolagsstyrning. >>Läs mer

2014-04-22
Etikrådets årsrapport 2013 - Dialog ger resultat
>>Läs mer

2014-04-08
AP4 investerar i ägarstyrningsfonder
>>Läs mer

2014-02-17
AP4 nominerad till pris av aiCIO Awards
>>Läs mer

2014-02-14
AP4 tecknar aktier i Oscar Properties
>>Läs mer

    

>>Mer pressmeddelanden och nyheter