Rapporter

Halvårsrapport 2014
läs online

 

 

 

>>Halvårsrapport 2014.pdf

 

>>Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2013/2014 

 

>>Årsredovisning 2013. pdf 

  

>>Ägarpolicy  

 

>>Innehav

   

    

AP-fondernas arbete inom miljö och etik

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Fjärde AP-fonden

Fjärde AP-fondens (AP4) uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet, skapa bästa möjliga avkastning över tid och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet.

Fondkapitalet  består av en väl riskavvägd sammansättning av aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter. Styrelsen har beslutat att Fjärde AP-fonden bäst uppfyller sitt långsiktiga förvaltningsuppdrag genom att ha en hög andel marknadsnoterade aktier, svenska och globala.  

 

The Portfolio Decarbonization Coalition, PDC

Mobilizing financial markets to catalyze economic decarbonization 

AP4 driver tillsammans med FN UNEP, Amundi och CDP ett initiativ,  Portfolio Decarbonization Coalition, PDC, för att institutionella investerare till klimatmötet i Paris 2015 ska: 

Mäta och offentliggöra CO2-avtrycket…

… minska CO2-avtrycket

 >>Läs mer

 

AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital

AP4:s positiva resultat för första halvåret 2014 gav ett tillskott på nära 19 miljarder kronor till pensionssystemet. Den aktiva förvaltning överträffade index för elfte halvåret i följd. Totalavkastning uppgick till 7,2 procent efter kostnader. AP4 gynnades av sin höga aktieandel.  

>>Halvårsrapport 2014 (on-line)

 
 

Remissvar på buffertkapitalsutredningen

Fjärde AP-fondens remissvar på buffertkapitalsutredningen (SOU 2012:53) - en effektivare förvaltning av pensionsreserven >>Läs mer 

 

 

Aktuellt

2015-01-22
AP4 tilldelas pris, CFA ESG Award 2014. >>Läs här

2015-01-22
Två nya ledamöter utsedda till AP4:s styrelse. >>Läs här 

2014-12-22
AP4:s Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2013/2014 publicerad. >>Läs här

2014-12-22
AP4:s koldioxidavtryck 29 % lägre än index. >>Läs mer

2014-11-21
Gränges valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer  

2014-11-20
AP4 tilldelas pris, 2014 IPE Award - Best Public Pension Fund. >>Läs mer  

2014-11-20
AP4:s VD Mats Andersson tilldelas pris, 2014 IPE Gold Award - Outstanding Industry Contribution. >>Läs mer  

2014-11-20
AP4 nominerad till priser, 2014 IPE Awards inom kategorierna Climate Related Risk Mgt resp ESG. >>Läs mer

2014-11-18
Oriflames valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer  

2014-11-11
Mekonomens valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer  

2014-11-13
Helene Hellmark Knutsson och Roger Mörtvik har av regeringen beviljats entledigande från Fjärde AP-fondens styrelse p g a nya uppdrag.

2014-11-11
Inwidos valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer  

>> Aktuellt arkiv