Rapporter

Halvårsrapport 2014
läs online

 

 

 

>>Halvårsrapport 2014.pdf

 

>>Årsredovisning 2013. pdf 

   

>>Hållbarhets- och ägar-styrningsrapport 2012/2013 

 

>>Ägarpolicy  

 

>>Innehav

   

    

AP-fondernas arbete med miljö och etik

 

 

 

  

   

 

 

 

Välkommen till Fjärde AP-fonden

Fjärde AP-fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet, skapa bästa möjliga avkastning över tiden och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet.

Fondkapitalet  består av en väl riskavvägd sammansättning av aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter. Styrelsen har beslutat att Fjärde AP-fonden (AP4) bäst uppfyller sitt långsiktiga förvaltningsuppdrag genom att ha en hög andel marknadsnoterade aktier, svenska och globala.  

 

The Portfolio Decarbonization Coalition, PDC

Mobilizing financial markets to catalyze economic decarbonization 

AP4 driver tillsammans med FN UNEP, Amundi och CDP ett initiativ,  Portfolio Decarbonization Coalition, PDC, för att institutionella investerare till klimatmötet i Paris 2015 ska: 

Mäta och offentliggöra CO2-avtrycket…

… minska CO2-avtrycket

 >>Läs mer

 

AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital

Fjärde AP-fondens positiva resultat för första halvåret 2014 gav ett tillskott på nära 19 miljarder kronor till pensionssystemet. AP4:s aktiva förvaltning överträffade index för elfte halvåret i följd. Fondkapitalet ökade till 276 miljarder kronor. Totalavkastning uppgick till 7,2 procent efter kostnader. AP4 gynnades av sin höga aktieandel.  

>>Halvårsrapport 2014 (on-line)

 
 

Remissvar på buffertkapitalsutredningen

Fjärde AP-fondens remissvar på buffertkapitalsutredningen (SOU 2012:53) - en effektivare förvaltning av pensionsreserven >>Läs mer 

 

 

Aktuellt

2014-11-18
Oriflames valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer  

2014-11-11
Mekonomens valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer  

2014-11-13
Helene Hellmark Knutsson och Roger Mörtvik har av regeringen beviljats entledigande från Fjärde AP-fondens styrelse p g a nya uppdrag.

2014-11-11
Inwidos valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer  

2014-11-06
Fjärde AP-fonden har, för arbetet i det gemensamma Etikrådet, tecknat ramavtal med ett flertal aktörer angående leverans av analys kring miljömässiga- sociala- och etiska apekter samt rådgivning vid val av engagemang. >>Läs mer  

2014-10-30
Lundin Petroleums valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer  

2014-10-17
East Capital Explorers valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer 

2014-10-17
Tradedoublers valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer 

2014-10-03
Oscar Properties valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer

2014-09-30
Mekonomens valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer

2014-09-29
Beijer Electronic AB:s valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer

2014-09-17
Hemfosa Fastigheters valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer

2014-09-16
MSCI lanserar koldioxidreducerat index tillsammans med AP4, FRR och Amundi. >>Läs mer 

2014-09-16
Nordeas valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer

>> Aktuellt arkiv