Rapporter

 

Årsredovisning 2014
läs online

 

 

 

>>Årsredovisning 2014.pdf 

 

>>Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2013/2014 

  

>>Ägarpolicy  

 

>>Innehav

   

    

AP-fondernas arbete inom miljö och etik

 

 

 

 

Investor Platform for Climate Actions

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Fjärde AP-fonden

Fjärde AP-fondens (AP4) uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet, skapa bästa möjliga avkastning över tid och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet.

Fondkapitalet  består av en väl riskavvägd sammansättning av aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter. Styrelsen har beslutat att Fjärde AP-fonden bäst uppfyller sitt långsiktiga förvaltningsuppdrag genom att ha en hög andel marknadsnoterade aktier, svenska och globala.  

 

 

Ny rekordnivå för AP4 - fondkapitalet ökade till 295 miljarder kronor

AP4:s totalavkastning uppgick till 15,7 procent efter kostnader under 2014. AP4 levererade sitt hittills bästa resultat på över 40 miljarder kronor. Den aktiva förvaltningen överträffade index för tolfte halvåret i följd. Både kort- och långsiktiga mål överträffades.

>>Årsredovisning 2014 online

 

 

The Portfolio Decarbonization Coalition, PDC

Mobilizing financial markets to catalyze economic decarbonization 

AP4 driver tillsammans med FN UNEP, Amundi och CDP ett initiativ,  Portfolio Decarbonization Coalition, PDC, för att institutionella investerare till klimatmötet i Paris 2015 ska: 

Mäta och offentliggöra CO2-avtrycket…

… minska CO2-avtrycket

 >>Läs mer

 

 
Remissvar på buffertkapitalsutredningen

Fjärde AP-fondens remissvar på buffertkapitalsutredningen (SOU 2012:53) - en effektivare förvaltning av pensionsreserven >>Läs mer 

 

 

Aktuellt

2015-06-24
AP4:s VD kommenterar pensionsgruppens förslag
>>Läs här

2015-06-18
Träffa AP4:s VD i Almedalen
>>Läs här

2015-06-11
AP4 tilldelas utmärkelse för sin rapportering vid RI Reporting Awards 2015
>>Läs här

2015-06-09
AP4 blir ankarinvesterare vid börsintroduktionen av Capio
>>Läs här

2015-05-26
AP4 bakom aktieägarförslag om klimatförändringar på ExxonMobil och Chevrons årsstämma
>>Läs här

2015-05-25
Öppet brev till G7-gruppens finansministrar
>>Läs här

2015-05-22
Hollande lyfter frågan om minskat CO2-utsläpp och gröna obligationer
>>Läs här

2015-05-21
25 globala företagsnätverk uppmanar till global klimatöverenskommelse.
>>Läs här


2015-05-20
Statoils aktieägare biföll AP4:s aktieägarförslag om utökad klimatrapportering.
>>Läs här


2015-04-28
AP4 lägger aktieägarförslag om ökad klimatrapportering från Statoil.
>>Läs här

2015-04-27
AP4 får högsta betyg, AAA, för sin hantering av klimatrisk.
>>Läs här

2015-04-16
AP4:s Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport nominerad till Responsible Investors -Best RI Report.
>>Läs här

2015-04-16
AP4 gav skarp kritik vid SCA årsstämma och föreslog en minskad styrelse. >>Läs här

2015-04-14
AP4:s VD rankad 2:a över Sveriges miljömäktigaste.
>>Läs här

2015-04-14
Etikrådets generalsekreterare bland Sveriges miljömäktigaste. >>Läs här

2015-04-09
Etikrådets årsrapport 2014 - Framgångsrik fokusering på gruvindustrin, tre rekommenderade uteslutningar. >>Läs här

2015-04-02
AP4:s affärschef och vVD profilerad i artikel i Institutional Investor. >>Läs här

2015-04-01
AP4:s VD profilerad i artikel i Environmental Finance.
>>Läs här

2015-04-01
AP4:s VD tilldelas utmärkelse av Environmental Finance.
>>Läs här

2015-03-30
AP4:s affärschef och vVD tilldelas utmärkelse av Institutional Investor. >>Läs här

2015-02-02
AP4 lägger aktieägarförslag om ökad klimatrapportering från Shell och BP. >>Läs här

2015-01-22
AP4 tilldelas pris, CFA ESG Award 2014. >>Läs här

>> Aktuellt arkiv