Rapporter

Årsredovisning 2013
läs online

 

 

>>Årsredovisning 2013. pdf    

 

>>Hållbarhets- och ägar-styrningsrapport 2012/2013 

 

>>Fondstyrningsrapport 2013    

 

>>Ägarpolicy 2013

 

>>Innehav

 

>>Mer rapporter     

 

    

AP-fondernas arbete med 

miljö och etik  

 

 

>>Etikrådets webbplats      

 

 

  

 

>>Etikrådets årsrapport 2012    

 

 

Välkommen till Fjärde AP-fonden

Fjärde AP-fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet, skapa bästa möjliga avkastning över tiden och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet.

Fondkapitalet  består av en väl riskavvägd sammansättning av aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter. Styrelsen har beslutat att fonden bäst uppfyller sitt långsiktiga förvaltningsuppdrag genom att ha en hög andel marknadsnoterade aktier, svenska och globala.  

 

2013 ett rekordår för AP4 - fondkapitalet ökade till 260 miljarder kronor

Fjärde AP-fondens totalavkastning uppgick till 16,4 procent efter kostnader under 2013. AP4 levererade sitt hittills bästa resultat på över 37 miljarder kronor. En starkt bidragande orsak till fjolårets positiva utveckling var valet att ha en hög andel noterade aktier.

Fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.  

Läs mer >>Årsredovisning 2013 (online)

 
 

Remissvar på buffertkapitalsutredningen

Fjärde AP-fondens remissvar på buffertkapitalsutredningen (SOU 2012:53) - en effektivare förvaltning av pensionsreserven >>Läs mer 

 

 

 

 

 

Nyheter

2014-04-08
AP4 investerar i ägarstyrningsfonder
>>Läs mer

2014-02-17
AP4 nominerad till pris av aiCIO Awards
>>Läs mer

2014-02-14
AP4 tecknar aktier i Oscar Properties
>>Läs mer

2014-02-07
Därför är ägarengagemang i Scania viktigt för AP4
>>Läs mer

2013-12-12
AP4:s Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2012/2013 >>Läs mer

2013-12-12
Kommentar till olika jämförelser mellan förvaltare >>Läs mer

    

>>Mer pressmeddelanden och nyheter