Rapporter

Halvårsrapport 2014
läs online

 

 

 

>>Halvårsrapport 2014.pdf

 

>>Årsredovisning 2013. pdf 

   

>>Hållbarhets- och ägar-styrningsrapport 2012/2013 

 

>>Ägarpolicy  

 

>>Innehav

   

    

AP-fondernas arbete med miljö och etik

 

 

 

  

   

 

 

 

Välkommen till Fjärde AP-fonden

Fjärde AP-fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet, skapa bästa möjliga avkastning över tiden och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet.

Fondkapitalet  består av en väl riskavvägd sammansättning av aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter. Styrelsen har beslutat att Fjärde AP-fonden (AP4) bäst uppfyller sitt långsiktiga förvaltningsuppdrag genom att ha en hög andel marknadsnoterade aktier, svenska och globala.  

 

AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital

Fjärde AP-fondens positiva resultat för första halvåret 2014 gav ett tillskott på nära 19 miljarder kronor till pensionssystemet. AP4:s aktiva förvaltning överträffade index för elfte halvåret i följd. Fondkapitalet ökade till 276 miljarder kronor. Totalavkastning uppgick till 7,2 procent efter kostnader. AP4 gynnades av sin höga aktieandel.  

>>Halvårsrapport 2014 (on-line)

 
 

Remissvar på buffertkapitalsutredningen

Fjärde AP-fondens remissvar på buffertkapitalsutredningen (SOU 2012:53) - en effektivare förvaltning av pensionsreserven >>Läs mer 

 

 

Aktuellt

2014-10-03
Oscar Properties valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer

 

2014-09-29
Beijer Electronic AB:s valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer

2014-09-17
Hemfosa Fastigheters valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer

2014-09-16
MSCI lanserar koldioxidreducerat index tillsammans med AP4, FRR och Amundi. >>Läs mer 

2014-09-16
Nordeas valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd och AP4 har tackat ja till att delta. >>Läs mer

>> Aktuellt arkiv