Välkommen till Fjärde AP-fonden!

Fjärde AP-fonden (AP4) är en statlig pensionsfond i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet med ett förvaltat kapital på 312 miljarder kronor vid halvårsskiftet 2016.

Läs mer här.