Välkommen till Fjärde AP-fonden!

Fjärde AP-fonden (AP4) är en statlig pensionsfond i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet med ett förvaltat kapital på 310 miljarder kronor vid årsskiftet 2015.

Läs mer här.