Styrelse

AP4:s styrelse består av nio ledamöter. Samtliga ledamöter utses av regeringen på grundval av sin kompetens att främja fondförvaltningen.

Av ledamöterna utses två efter förslag från arbetstagarorganisationer och två från arbetsgivarorganisationer. Regeringen utser ordförande och vice ordförande bland de ledamöter som inte utses efter förslag av arbetsmarknadens parter. Styrelsen ansvarar för fondens organisation och förvaltning av fondmedlen och fattar bland annat beslut i strategiska frågor utifrån det uppdrag och mål som definieras i lag och förarbeten.

För närvarande är det en vakans i AP4:s styrelse.

Sarah McPhee

Styrelseordförande sedan 2016.
Född 1954.
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande: SNS, Kungliga Vetenskapsakademins placeringskommitté.
Ledamot: Bure Equity AB, Klarna AB, Axel Johnson Inc.

Sven Hegelund

Ledamot sedan 2012.
Född 1947.
Pol mag.
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot: Nordiska investeringsbanken (NIB).

Stefan Lundbergh

Ledamot sedan 2011.
Född 1968.
Fil dr.
Director Cardano Insights.

Erica Sjölander

Ledamot sedan 2012.
Född 1971.
Utredningschef IF Metall.

Maj-Charlotte Wallin

Ledamot sedan 2014.
Född 1953.
Civilekonom.
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot: Kammarkollegiets Fonddelegation, Hjärt-Lungfonden och Specialfastigheter AB.

Göran Zettergren

Ledamot sedan 2015.
Född 1958.
Ek lic.
Chefekonom TCO.

Ingrid Werner

Ledamot sedan 2017.
Född 1961.
Martin and Andrew Murrer Professor of Finance.
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot:
 FINRA Economic Advisory Committee, Swedish House of Finance (ShoF), Scientific Advisory Board, Mistra Financial Systems (MFS) Board.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Ledamot sedan 2017.
Född 1974.
Kommunstyrelsens ordförande i Malmö Stad.
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande:
Malmö Stadshus AB.
Ledamot: Malmö Kommunfullmäktige, SKL, Socialdemokraternas partistyrelse och KPA Liv.