Om AP4

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Medarbetare på AP4

AP4 är en långsiktig investerare

Det svenska pensionssystemets behov av utbetalningar från AP-fonderna sträcker sig över ett mycket långt tidsperspektiv. Det innebär att AP4 kan investera mycket långsiktigt. Det ger unika möjligheter att vara uthålliga och hantera volatilitet när det främjar avkastningen.

Klimat & miljö i fokus inom hållbarhet

AP4 anser att ett hållbarhetsperspektiv är en förutsättning för långsiktig framgång i förvaltningen. Därför integrerar AP4 alltid hållbarhet med fokus på Klimat & miljö i investeringsprocesserna. På så sätt åstadkommer vi en väl avvägd risk, tar tillvara affärsmöjligheter och kan uppnå en hög avkastning över tid. AP4 var tidiga med att arbeta för att minska klimatrisken i aktieportföljen.

AP4 tar ansvar som aktiv ägare

Som en av de större aktieägarna på Stockholmsbörsen följer både möjligheter och ansvar. AP4 tar ansvar som aktiv ägare genom att ha en nära dialog med, ta ställning i viktiga frågor och kommunicera tydliga förväntningar till styrelser och ledningar för de bolag i vilka AP4 investerar. Under första halvåret 2018 utövade AP4 sitt ägaransvar genom att rösta på 81 svenska och 821 utländska bolagsstämmor. Inför stämmosäsongen 2018 deltar AP4 i 32 svenska valberedningar.