Rapporter


Etikrådets årsrapport 2016

Hållbarhets- och Ägarstyrningsrapport 2015/2016

Läs online

Hållbarhets- och Ägarstyrningsrapport 2014/2015

Läs online