Ledning

Niklas Ekvall

VD
Född 1963.
Anställd på AP4 2016.
Docent i finansiell ekonomi, Ek. Dr. och Civilingenjör 
Tidigare befattningar på: Nordea, Carnegie, AP3, Handelsbanken och Handelshögskolan.
Styrelseuppdrag:
Ledamot: Vasakronan AB, Hans Dahlborgs Stiftelse för Bank- och Finansforskning, Placeringskommittén Kungliga Vetenskapsakademien.

Tobias Fransson

Chef Strategi & Hållbarhet
Född 1968.
Anställd på AP4 2003.
Civilekonom.
Tidigare befattningar på: ABB, SEB och Capto Financial Consulting

Nicklas Wikström

Chef IT & Risk
Född 1968.
Anställd på AP4 2008. 
Master redovisning och finansiering, CEFA, AFA.
Tidigare befattning på: AFA Försäkring.

Ulrika Malmberg Livijn

Chefsjurist
Född 1968.
Anställd på AP4 2009.
Jur kand.
Tidigare befattningar på: Advokatfirman Lindahl, Advokatfirman Setterwalls och Försäkringsaktiebolaget Skandia. 

Per Colleen

Chef Fundamentala Aktier 
Född 1969.
Anställd på AP4 2013.
Civilekonom.
Tidigare befattningar på: SEB, DnB, MGA och AP3.

Marcus Blomberg

Chef Strategisk Allokering & Kvantitativ Analys
Född 1974.
Anställd på AP4 2017.
Civilingenjör, civilekonom och CFA.
Tidigare befattningar på: AMF, LF och Alfred Berg

Helene Lundkvist

CFO
Född 1966.
Anställd på AP4 2018.
Civilekonom.
Tidigare befattningar på: Swedfund International, QleanAir Scandinavia, Deloitte Consulting och Deloitte Audit.

Jenny Askfelt Ruud

Chef Alternativa investeringar 
Född 1973.
Anställd på AP4 2018.
Civilekonom.
Tidigare befattningar på: Enwise, Ratos, McKinsey & Company, Arts Alliance och Morgan Stanley.
Styrelseuppdrag:
Ledamot: Worldfavor, SEB Investment Management AB