Karriär

Visionen för AP4 är att med rätt kompetens på rätt plats nå våra övergripande mål och utveckla verksamheten tillsammans. Vi tror att det är en avgörande framgångsfaktor att alla medarbetare känner engagemang och motivation att vilja utvecklas. Tillsammans verkar vi för att verksamheten som helhet levererar resultat på bästa sätt.

Hållbar organisation

AP4 bedriver en specialiserad och kunskapsintensiv verksamhet som också är relativt liten och kostnadseffektiv. Det är av största vikt att vi lyckas attrahera, engagera och utveckla alla medarbetare så att de är motiverade och har de förutsättningar som krävs för att kunna utföra uppdraget. Vi arbetar för att vara en hållbar och attraktiv arbetsplats för våra medarbetare. Arbetsmiljöarbetet är därför en naturlig del i verksamheten där delaktighet och alla medarbetares utveckling är en central del.