Vi bidrar till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer
om oss

Ett viktigt samhällsuppdrag

Fjärde AP-fonden (AP4) bildades år 1974 för att förvalta en del av Sveriges allmänna pensionskapital. Över tid har vi genom långsiktigt hög avkastning stärkt det allmänna pensionssystemet. Vi förvaltar fondkapitalet på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. På så sätt har vi bidragit till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens svenska pensionärer.

Klimat & miljö

Vår syn på hållbarhet

Klimat & miljö är ett fokusområde i AP4:s förvaltningsverksamhet och innefattar såväl klimatförändring som klimatomställning samt även områden som biologisk mångfald, resurseffektivitet och avfall. Under 2023 har AP4 minskat sitt koldioxidavtryck med 11 procent och sedan 2010 med 65 procent.

Vill man som investerare ta verkligt ansvar och bidra till klimatomställningen på ett kraftfullt sätt, så måste man driva omställning också i de mest CO2-intensiva delarna av ekonomin.
Niklas Ekvall, vd
  • 499,6
    miljarder kronor i fondkapital vid årsskiftet 2023
  • 43,9
    miljarder kronor i resultat vid årsskiftet 2023
  • 9,6
    % i avkastning efter kostnader vid årsskiftet 2023
AP4 50 år
Karriär
Läs fler nyheter