Vi bidrar till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer
om oss

Ett viktigt samhällsuppdrag

AP4 bildades år 1974 för att förvalta en del av Sveriges allmänna pensionskapital. Över tid har vi genom långsiktigt hög avkastning stärkt det allmänna pensionssystemet. Vi förvaltar fondkapitalet på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. På så sätt har vi bidragit till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens svenska pensionärer.

AP-fondernas etikråd

Dialog det främsta verktyget

AP-fondernas etikråd är ett samarbete kring de utländska företag som finns i AP-fondernas aktieportföljer. I dialog och med gemensam kraft påverkas företag till ett hållbart resultat och till transparent rapportering. Etikrådet samarbetar även med andra internationella investerare meden liknande hållbarhetsagenda.

Vill man som investerare ta verkligt ansvar och bidra till klimatomställningen på ett kraftfullt sätt, så måste man driva omställning också i de mest CO2-intensiva delarna av ekonomin.
Niklas Ekvall, vd
 • 460,5
  miljarder kronor i fondkapital vid slutet av 2022
 • 61
  % lägre koldioxidavtryck sedan 2010
 • 4,7
  miljarder kronor överfört netto från AP4 till pensionssystemet under 2022
Nyheter
AP4 logotyp
Karriär
 • Nyhet

  Jenny Gustafsson rekryterad som chef för AP-fondernas etikråd

  Jenny Gustafsson har utnämnts till ny chef för AP-fondernas etikråd. Jenny kommer närmast från AMF och ska leda arbetet med att stärka Etikrådet ytterligare och bidra både till värdeskapande för inkomstpensionssystemet och en hållbar samhällsutveckling. Rekryteringen är ett led i utvecklingen av Etikrådet.

 • Nyhet

  AP-fondernas etikråds påverkan viktig för att resultat uppnås när hållbarhet är i fokus

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) summerar ett mycket aktivt 2022 då drygt 3200 bolag genomlystes för eventuella kränkningar och incidenter. Ett framgångsrikt projekt som avslutades under 2022 rör barnarbete i kakaobranschen. Ytterligare 16 nya dialoger har påbörjats. Åtta proaktiva projekt drivs med fokus på mänskliga rättigheter, klimat och bolagsstyrning och 86 reaktiva bolagsdialoger pågår för att åtgärda och förebygga allvarliga olyckor och incidenter kopplade till bristande hållbarhet.

Läs fler nyheter