Vi bidrar till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer
om oss

Ett viktigt samhällsuppdrag

Fjärde AP-fonden (AP4) bildades år 1974 för att förvalta en del av Sveriges allmänna pensionskapital. Över tid har vi genom långsiktigt hög avkastning stärkt det allmänna pensionssystemet. Vi förvaltar fondkapitalet på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. På så sätt har vi bidragit till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens svenska pensionärer.

AP-fondernas etikråd

Dialog det främsta verktyget

AP-fondernas etikråd är ett samarbete kring de utländska företag som finns i AP-fondernas aktieportföljer. I dialog och med gemensam kraft påverkas företag till ett hållbart resultat och till transparent rapportering. Etikrådet samarbetar även med andra internationella investerare meden liknande hållbarhetsagenda.

Vill man som investerare ta verkligt ansvar och bidra till klimatomställningen på ett kraftfullt sätt, så måste man driva omställning också i de mest CO2-intensiva delarna av ekonomin.
Niklas Ekvall, vd
 • 460,5
  miljarder kronor i fondkapital vid slutet av 2022
 • 61
  % lägre koldioxidavtryck sedan 2010
 • 4,7
  miljarder kronor överfört netto från AP4 till pensionssystemet under 2022
Nyheter
AP4 logotyp
Karriär
 • Nyhet

  Regeringens utvärdering av AP-fonderna 2022

  Regeringen har i dag överlämnat sin årliga utvärdering av AP-fonderna till riksdagen. Utvärderingen konstaterar att under 2022 har samtliga AP-fonder fortsatt att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. Regeringen bedömer att Första–Fjärde AP-fonderna har uppfyllt det lagstadgade målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.

Läs fler nyheter