Vi bidrar till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer
om oss

Ett viktigt samhällsuppdrag

Fjärde AP-fonden (AP4) bildades år 1974 för att förvalta en del av Sveriges allmänna pensionskapital. Över tid har vi genom långsiktigt hög avkastning stärkt det allmänna pensionssystemet. Vi förvaltar fondkapitalet på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. På så sätt har vi bidragit till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens svenska pensionärer.

AP-fondernas etikråd

Dialog det främsta verktyget

AP-fondernas etikråd är ett samarbete kring de utländska företag som finns i AP-fondernas aktieportföljer. I dialog och med gemensam kraft påverkas företag till ett hållbart resultat och till transparent rapportering. Etikrådet samarbetar även med andra internationella investerare meden liknande hållbarhetsagenda.

Vill man som investerare ta verkligt ansvar och bidra till klimatomställningen på ett kraftfullt sätt, så måste man driva omställning också i de mest CO2-intensiva delarna av ekonomin.
Niklas Ekvall, vd
 • 499,6
  miljarder kronor i fondkapital vid årsskiftet 2023
 • 43,9
  miljarder kronor i resultat vid årsskiftet 2023
 • 9,6
  % i avkastning efter kostnader vid årsskiftet 2023
Nyheter
AP4 logotyp
Karriär
 • Pressmeddelande

  God avkastning i en osäker tid

  Fjärde AP-fonden (AP4) redovisar en god avkastning för helåret 2023 på 9,6 procent efter kostnader. Med ett resultat på 43,9 miljarder kronor ökade fondkapitalet till 499,6 miljarder kronor efter att 4,8 miljarder kronor överförts netto till pensionssystemet under året. Portföljens koldioxidutsläpp minskade med 11 procent jämfört med 2022 och AP4 har totalt minskat utsläppen med 65 procent sedan 2010. AP4 tar ansvar som ägare och arbetade i 56 valberedningar under året.

Läs fler nyheter