Vi bidrar till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer
om oss

Ett viktigt samhällsuppdrag

AP4 bildades år 1974 för att förvalta en del av Sveriges allmänna pensionskapital. Över tid har vi genom långsiktigt hög avkastning stärkt det allmänna pensionssystemet. Vi förvaltar fondkapitalet på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. På så sätt har vi bidragit till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens svenska pensionärer.

AP-fondernas etikråd

Dialog det främsta verktyget

AP-fondernas etikråd är ett samarbete kring de utländska företag som finns i AP-fondernas aktieportföljer. I dialog och med gemensam kraft påverkas företag till ett hållbart resultat och till transparent rapportering. Etikrådet samarbetar även med andra internationella investerare meden liknande hållbarhetsagenda.

Vill man som investerare ta verkligt ansvar och bidra till klimatomställningen på ett kraftfullt sätt, så måste man driva omställning också i de mest CO2-intensiva delarna av ekonomin.
Niklas Ekvall, vd
 • 459,1
  miljarder kronor i fondkapital vid halvårsskiftet 2022
 • 23
  % lägre koldioxidavtryck 2021 än 2020
 • 2,0
  miljarder kronor överfört netto från AP4 till pensionssystemet under första halvåret 2022
Nyheter
AP4 logotyp
Karriär
 • Nyhet

  Etikrådet använder dialog som främsta verktyg

  Genom AP-fondernas gemensamma etikråd (Etikrådet) används dialoger med bolag som ett kraftfullt verktyg för att förbättra arbetet med hållbarhet och skapa förändring. Dialoger förs både i reaktivt och proaktivt syfte, med utgångspunkt att bolagen ska förbättra styrning av den egna verksamheten.

Läs fler nyheter