Ledning

Niklas Ekvall

VD
Född 1963
Anställd 2016 
Ekonomie dokor i finansiell ekonomi, civilingenjör 
Tidigare befattningar: Nordea, Carnegie, AP3, Handelsbanken och Handelshögskolan 
Styrelseuppdrag
Ledamot i Vasakronan AB, Hans Dahlborgs Stiftelse för Bank- och Finansforskning, Placeringskommittén Kungliga Vetenskapsakademien och ordförande för Swedish House of Finance (SHoF) vid Handelshögskolan

Jenny Askfelt Ruud

Jenny Askfelt Ruud

Chef Alternativa investeringar 
Född 1973
Anställd 2018
Civilekonom
Tidigare befattningar: Enwise, Ratos, McKinsey & Company, Arts Alliance och Morgan Stanley 

Theresa Einarsson

Chefsjurist
Född 1977
Anställd 2019
Jur kand
Tidigare befattningar: Apoteksgruppen i Sverige AB, Vinge, Davis Polk & Wardwell LLP, Hammarskiöld & Co 

Tobias Fransson

Tobias Fransson

Chef Hållbarhet, ekonomi & kommunikation
Född 1968
Anställd 2003 
Civilekonom
Tidigare befattningar: ABB, SEB och Capto Financial Consulting

Magdalena Högberg

Magdalena Högberg

Chef Strategisk allokering & kvantitativ analys
Född 1983
Anställd 2013
Civilingenjör, civilekonom och CFA
Tidigare befattningar: VPD och Astando

Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis

Chef Fundamentala aktier 
Född 1976
Anställd 2008
Civilekonom
Tidigare befattningar: Handelsbanken

Nicklas Wikström

Chef Risk & verksamhetsstöd
Född 1968
Anställd 2008  
Master redovisning och finansiering, CEFA 
Tidigare befattning: Afa Försäkring