Ledning

Niklas Ekvall

VD
Född 1963.
Anställd på AP4 2016.
Docent i finansiell ekonomi, Ek. Dr. och Civilingenjör 
Tidigare befattningar på: Nordea, Carnegie, AP3, Handelsbanken och Handelshögskolan.
Styrelseuppdrag:
Ledamot: Vasakronan AB, Hans Dahlborgs Stiftelse för Bank- och Finansforskning, Placeringskommittén Kungliga Vetenskapsakademien.

Jenny Askfelt Ruud

Chef Alternativa investeringar 
Född 1973.
Anställd på AP4 2018.
Civilekonom.
Tidigare befattningar på: Enwise, Ratos, McKinsey & Company, Arts Alliance och Morgan Stanley.
Styrelseuppdrag:
Ledamot: Worldfavor, SEB Investment Management AB  

Marcus Blomberg

Chef Strategisk allokering & kvantitativ analys
Född 1974.
Anställd på AP4 2017.
Civilingenjör, civilekonom och CFA.
Tidigare befattningar på: AMF, LF och Alfred Berg

Per Colleen

Chef Fundamentala aktier 
Född 1969.
Anställd på AP4 2013.
Civilekonom.
Tidigare befattningar på: SEB, DnB, MGA och AP3.

Theresa Einarsson

Chefsjurist
Född 1977. 
Anställd på AP4 2019. 
Jur kand.
Tidigare befattningar på: Apoteksgruppen i Sverige AB, Advokatfirman Vinge, Davis Polk & Wardwell LLP och Advokatfirman Hammarskiöld & Co. 

Tobias Fransson

Chef Strategi & hållbarhet
Född 1968.
Anställd på AP4 2003.
Civilekonom.
Tidigare befattningar på: ABB, SEB och Capto Financial Consulting

Helene Lundkvist

CFO
Född 1966.
Anställd på AP4 2018.
Civilekonom.
Tidigare befattningar på: Swedfund International, QleanAir Scandinavia, Deloitte Consulting och Deloitte Audit.

Nicklas Wikström

Chef IT & risk
Född 1968.
Anställd på AP4 2008. 
Master redovisning och finansiering, CEFA, AFA.
Tidigare befattning på: AFA Försäkring.