Ledning

Niklas Ekvall

VD
Född 1963
Anställd 2016 
Ekonomie dokor i finansiell ekonomi, civilingenjör 
Tidigare befattningar: Nordea, Carnegie, AP3, Handelsbanken och Handelshögskolan 
Styrelseuppdrag
Ledamot i Vasakronan AB, Hans Dahlborgs Stiftelse för Bank- och Finansforskning, Placeringskommittén Kungliga Vetenskapsakademien

Jenny Askfelt Ruud

Chef Alternativa investeringar 
Född 1973
Anställd 2018
Civilekonom
Tidigare befattningar: Enwise, Ratos, McKinsey & Company, Arts Alliance och Morgan Stanley 

Marcus Blomberg

Chef Strategisk allokering & kvantitativ analys
Född 1974
Anställd 2017
Civilingenjör, civilekonom och CFA
Tidigare befattningar: AMF, LF och Alfred Berg

Per Colleen

Chef Fundamentala aktier 
Född 1969
Anställd 2013
Civilekonom
Tidigare befattningar: SEB, DnB, MGA och AP3

Theresa Einarsson

Chefsjurist
Född 1977
Anställd 2019
Jur kand
Tidigare befattningar: Apoteksgruppen i Sverige AB, Vinge, Davis Polk & Wardwell LLP, Hammarskiöld & Co 

Tobias Fransson

Chef Hållbarhet, ekonomi & kommunikation
Född 1968
Anställd 2003 
Civilekonom
Tidigare befattningar: ABB, SEB och Capto Financial Consulting

Nicklas Wikström

Chef Risk & verksamhetsstöd
Född 1968
Anställd 2008  
Master redovisning och finansiering, CEFA, AFA 
Tidigare befattning: AFA Försäkring