Om AP4

AP4 bildades 1974 med syftet att förvalta en del av Sveriges allmänna pensionskapital.

Vi är en av fem buffertfonder i det svenska allmänna pensionssystemet och vårt uppdrag är att förvalta en del av pensionssystemets buffertkapital. I vårt förvaltade kapital ingår flera tillgångsslag så som noterade aktier, såväl globala som svenska, vilka utgör mer än hälften av tillgångarna. Vi investerar även i svenska och globala räntebärande investeringar samt reala tillgångar. Vårt arbete får kontinuerligt uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt.