Möt våra medarbetare

AP4:s ambition är att vara en arbetsgivare med sunda värderingar och vi vill skapa goda förutsättningar för alla medarbetare att kunna göra ett bra jobb och utvecklas och växa i sina roller.

Kompetenta och engagerade medarbetare är en av de viktigaste förutsättningarna för att bygga en framgångsrik organisation där vi når våra gemensamma mål.

Här kan du ta del av vad några av våra medarbetare uppskattar med AP4:

Lovisa Runge, portföljförvaltare Fundamentala aktier:

- Jag uppskattar det tydliga affärsmässiga fokus AP4 har på att leverera en god hållbar avkastning till det svenska pensionssystemet och det starka varumärke fonden har som kapitalförvaltare. Den långsiktighet som vi har i våra investeringar ger stora möjligheter i den aktiva förvaltningen och gör oss till en uppskattad ägare. Vårt team har även en viktig roll inom den svenska ägarstyrningsmodellen, vilket adderar ytterligare en nivå av meningsfullhet i arbetet. Att få arbeta i ett flertal valberedningar, innebär en viktig möjlighet att påverka riktningen för de bolag där vi är en stor ägare.

Jenny Theorén, Chef Riskkontroll:

- Vi har ett viktigt uppdrag som jag tycker att vi förvaltar väl och det är jag stolt över. Jag har från början känt att jag har mina chefers förtroende. Här ges stor frihet under ansvar med möjligheter till utveckling om man själv vill. Utvecklande och komplexa arbetsuppgifter i en stor och variationsrik portfölj där förvaltning och övrig verksamhet bedrivs i en liten organisation med relativt få personer. Det gör att vi inom Riskkontroll får en helhetsbild som är svår att hitta på till exempel en större bank. Att vi är få personer bidrar även till att vi arbetar i en personlig, informell miljö där alla bryr sig om varandra.

Nils Everling, kvantitativ analytiker Strategisk allokering & kvantitativ analys:

- Jag lär mig nya saker kontinuerligt, inte minst genom att ta del av den djupa och breda kunskap som finns bland mina kollegor.  AP4 är en organisation med ett viktigt uppdrag som ska leverera hög avkastning till pensionssystemet över tid med hållbarhet i fokus. Mitt arbete tangerar flera områden som kvantitativ analys, trading, mandatutvärdering och mjukvaruutveckling. Här får jag utvecklas i ansvarstagande, förmåga att syntetisera ny information och att handleda andra. Jag är även med och utvecklar vår kvantdrivna ansats till global aktieförvaltning. Idag kan vi till exempel ta tematiska vyer inom hållbarhet och omsätta till systematiska, datadrivna strategier.