Arbeta på AP4

Såväl ledar- som medarbetarskap, värderingsarbete och kompetensutveckling, också sedda ur ett hållbarhetsperspektiv, är viktiga byggstenar för vår kultur och arbetsmiljö.

Vi har i vår gemensamma värdegrund, konkretiserat fyra områden som styr hur vi vill förhålla oss till varandra och till omvärlden.

AP4:s värderingar

  • Vi har genomförandekraft
  • Vi är affärsmässiga i allt vi gör
  • Vi når framgång tillsammans
  • Vi utmanar och tänker nytt

Vår företagskultur ska vara en ledstång som hjälper oss att engagerat, prestigelöst och tryggt samarbeta i den dagliga verksamheten – men också uppmuntra till att ta initiativ, att ompröva och våga tänka nytt. Det är viktigt att skapa bra förutsättningar så att alla som arbetar hos oss mår bra. För att göra det erbjuder AP4 både en stimulerande arbetsplats, utvecklingsmöjligheter, regelbundna hälsokontroller, friskvårdsbidrag, och inte minst - ett gott sammanhang med trevliga kollegor.

Alla behövs

Likabehandling och jämställdhet är en självklarhet för oss. Vi behöver kontinuerligt en mängd olika nyckelkompetenser och i en rekryteringsprocess utgör jämställdhet och mångfald en naturlig del. Förtroendet för och förväntningarna på AP4 ställer höga etiska krav på såväl medarbetare som verksamhet.