Karriär

AP4 har ett viktigt samhällsuppdrag och fyller en viktig funktion för såväl dagens pensionärer som för alla som en gång kommer att bli pensionärer.

Genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets kapital till långsiktigt hög avkastning bidrar vi till att stärka pensionssystemet. På det sättet bidrar vi till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer.

AP4 är en liten, specialiserad organisation vilket innebär att varje medarbetare, genom sin kompetens och sin insats, har stor betydelse för vår utveckling och att vi når våra mål.

För oss på AP4 är det viktigt att vi kan utveckla, engagera och behålla våra medarbetare, samtidigt som vi vill väcka intresse hos möjliga framtida medarbetare.

För oss är det en avgörande framgångsfaktor att alla känner engagemang och motivation för sitt arbete, och att det dessutom är både utmanande och roligt att få växa hos oss i sin roll. Vi arbetar i team och det är i samspel med varandra som vi kan uppfylla vårt uppdrag på bästa sätt.