Investeringsfilosofi

Vi har antagit en investeringsfilosofi som utgår från tre väsentliga särdrag. Dessa särdrag är förutsättningar som till viss del utmärker AP4 och som skapar möjligheter att driva en framgångsrik förvaltning.

De tre särdragen sammanfattar vi så här:

  • Vår förmåga att agera långsiktigt
  • Vi har stora frihetsgrader att utforma förvaltningen på bästa sätt inom ramen för AP-fondslagen
  • Vi har en portföljstorlek som möjliggör kostnadseffektiv förvaltning utan att begränsa investeringsmöjligheterna

Särdragen kompletteras med investeringsövertygelser som tydliggör hur vi ska agera för att lyckas i förvaltningen. Investeringsövertygelserna berör välavvägt risktagande, ineffektiva marknader, diversifiering, hållbarhet, kompetent organisation och strukturerade processer.