Upphandlingar

AP4 ska konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling. I korthet innebär det att fonden ska ta vara på befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och beakta proportionalitetskraven.

Pågående upphandlingar

 

Upphandling av portföljsystemslösning (Portfolio Management System Solution, Front-to-Back)

Fjärde AP-fonden tillsammans med Tredje AP-fonden upphandlar en bredare portföljsystemslösning med systemstöd för flertal verksamhetsområden Front-to-Back. Målet med upphandlingen är att potentiellt upphandla en integrerad helhetslösning som möter verksamheternas systembehov samt möjliggör en effektiv IT-förvaltning för de verksamhetsnära systemen.

Sista anbudsdag den 18 mars. Diarienummer AP4 2022/4.

Länk till annonsen