Förvaltningskostnader

Att vi är kostnadseffektiva är avgörande för att vi ska nå målet om högsta hållbara avkastning över tid. Därför är vårt kostnadsfokus ett integrerat förhållningssätt som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi redovisar kostnader transparent i all rapportering och kommunikation.

AP4 deltar i den internationella jämförelse av pensionsfonders kostnader som genomförs av analysföretaget CEM Benchmarking. Analysen avseende år 2022 visar att AP4:s kostnadsnivå är ungefär hälften av kostnadsnivån för jämförbara pensionsfonder.

Anledningarna är flera. Vi har ett tillräckligt stort fondkapital för att bedriva kostnadseffektiv förvaltning samt en tillgångsallokering med fokus på tillgångsslag som är mindre kostnadskrävande att förvalta.

Den lägre kostnadsnivån beror även på vår implementeringsstil, som i huvudsak har en större andel intern förvaltning än andra pensionsfonder. Vi är även kostnadseffektiva genom att ha lägre kostnadsnivåer för externa förvaltningsarvoden än jämförelsegruppen.