Hållbarhetshistorik

Vi har en lång historik av att arbeta med hållbarhetsfrågor i förvaltningen. Vi har varit pionjärer som ansvarstagande ägare på svenska aktiemarknad och globalt vad gäller klimatstrategier och minskade utsläpp.

Vi har under många år arbetat kontinuerligt och långsiktigt för att bidra till minskade utsläpp och att öka takten i klimatomställningen. Lika viktigt är det att vi som stor, aktiv och engagerad ägare påverkar de bolag vi äger till att integrera hållbarhetsfrågor i den egna verksamheten och uppmuntra till att sätta egna ambitiösa klimatmål för att främja bolagets långsiktiga utveckling.

Redan 1986 etablerade vi principer för vårt ägarstyrningsarbete och vi var år 1993 drivande i att sätta upp den första svenska valberedningen för institutionella ägare i Volvo. Vårt arbete som aktiv och ansvarstagande ägare har kontinuerligt ökat.

Under stämmosäsongen 2023 har vi deltagit och röstat på 116 svenska och 1 033 utländska bolagsstämmor och arbetat i 56 svenska valberedningar.

Vi var även tidiga med att som investerare identifiera klimatrisker i portföljen och minska dessa risker genom klimatstrategier i vår förvaltning. Sedan 2010 har vi exempelvis mer än halverat den noterade portföljens koldioxidavtryck och fortsätter arbetet med ytterligare ambitiösa klimatmål.

Över åren har vi genomfört många initiativ och utvecklingssteg inom ägarstyrning, klimat och andra hållbarhetsområden och vi kommer fortsätta att göra det i framtiden.