Styrelse

AP4:s styrelse består av nio ledamöter. Samtliga ledamöter utses av regeringen.

Av ledamöterna utses två efter förslag från arbetstagarorganisationer och två efter förslag från arbetsgivarorganisationer. Regeringen utser ordförande och vice ordförande bland de ledamöter som inte utses efter förslag av arbetsmarknadens parter.

Sarah McPhee

Styrelseordförande sedan 2016.
Född 1954.
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande: SNS, placeringskommittén KVA, Houdini AB.
Ledamot: Bure Equity AB, Klarna AB, Axel Johnson Inc.

Lars Åberg

Vice ordförande sedan 2017.
Född 1953.
Civilekonom.
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot: Trygg-Stiftelsen, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB TryggLiv.

Sven Hegelund

Ledamot sedan 2012.
Född 1947.
F.d. statssekreterare, Finansdepartementet.
Övriga styrelseuppdrag:
Vice ordförande: Nordiska Investeringsbanken (NIB).

Henrik Rättzén

 

Ledamot sedan 2019. 
Född 1965. 
CFO SJ AB.

Erica Sjölander

Ledamot sedan 2012.
Född 1971.
Kanslichef Facken inom industrin.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Ledamot sedan 2017.
Född 1974.
Kommunstyrelsens ordförande i Malmö Stad.
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande:
Malmö Stadshus AB.
Ledamot: Malmö Kommunfullmäktige, SKLs styrelse, KPA Liv och Socialdemokraternas partistyrelse.

Maj-Charlotte Wallin

Ledamot sedan 2014.
Född 1953.
Civilekonom.
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot: Hjärt-Lungfonden och Specialfastigheter AB.

Ingrid Werner

Ledamot sedan 2017.
Född 1961.
Martin and Andrew Murrer Professor of Finance.
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot:
 FINRA Economic Advisory Committee, Swedish House of Finance (ShoF), Scientific Advisory Board, Mistra Financial Systems (MFS) Board, Scientific Board för Danish Finance Institute.

Göran Zettergren

Ledamot sedan 2015.
Född 1958.
Ek lic.
Seniorekonom TCO.