Styrelse

AP4:s styrelse består av nio ledamöter. Regeregingen utser samtliga ledamöter på grundval av kompetens att främja fondförvaltningen.

Av ledamöterna utses två efter förslag från arbetstagarorganisationer och två efter förslag från arbetsgivarorganisationer. Regeringen utser ordförande och vice ordförande bland de ledamöter som inte utses efter förslag av arbetsmarknadens parter.

Britta Burreau

Styrelseordförande sedan 2021
Född 1964
Civilingenjör Chalmers Tekniska Högskola, MBA Handelshögskolan i Stockholm
Övriga uppdrag
Vd, Almi Företagspartners AB
Ledamot: Akademiska Hus, Nationalekonomiska Föreningen

Lars Åberg

Vice ordförande sedan 2017
Född 1953
Civilekonom
Övriga uppdrag
Ledamot: Trygg-Stiftelsen, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB TryggLiv

Helén Eliasson

Ledamot sedan 2020
Född 1971
Fil. kand social omsorg 
Övriga uppdrag 
Regionråd, Vice ordförande regionstyrelsen Västra Götaland 
Ledamot: SKR:s styrelse, ledamot regionfullmäktige Västra Götaland 

Monika Elling

Styrelseledamot sedan 2020
Född 1962
Civilekonom Handelshögskolan Stockholm
Övriga uppdrag
Ordförande: Talent Eye AB
Ledamot: Zound Industries International AB, Ljung & Sjöberg AB, Dynamic Code

Anders Johansson

Ledamot sedan 2022
Född 1960 
Övriga uppdrag 
Ordförande: Forena försäkringsbranschens fackförbund
Ledamot: TCO, Folksam Liv, Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa, Kooperationens Pensionsstiftelse, FPK Tjänstepensionsföretag 

Henrik Rättzén

Ledamot sedan 2019
Född 1965
Civilekonom 
Övriga uppdrag
Ordförande: Hedvig Försäkring AB
Ledamot: Hedvig AB

Per Strömberg

Ledamot sedan 2022
Född: 1968
PhD Carnegie Mellon University, B.Sc. Econ. Handelshögskolan i Stockholm
Övriga uppdrag
Professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Ledamot: COIN Securities Services AB, Kungliga Vetenskapsakademien

Ingrid Werner

Ledamot sedan 2017
Född 1961
Ek. doktor, Hedersdoktor Handelshögskolan
Övriga uppdrag
Martin and Andrew Murrer, Professor of Finance.
Ordförande: Swedish House of Finance, Academic Advisory Board
Ledamot: American Finance Association, FINRA Economic Advisory Committee, Mistra Financial Systems Board, Scientific Board Danish Finance Institute, Dimensional Funds

Aleksandar Zuza

Ledamot sedan 2020
Född 1975
Fil. mag företagsekonomi, Fil. mag nationalekonomi
Övriga uppdrag
Utredare IF Metall
Ledamot: Stockholm Business Region