Styrelse

AP4:s styrelse består av nio ledamöter. Samtliga ledamöter utses av regeringen.

Av ledamöterna utses två efter förslag från arbetstagarorganisationer och två efter förslag från arbetsgivarorganisationer. Regeringen utser ordförande och vice ordförande bland de ledamöter som inte utses efter förslag av arbetsmarknadens parter.

Sarah McPhee

Styrelseordförande sedan 2016
Född 1954
BA, MA, civilekonom
Övriga uppdrag:
Ordförande: SNS, Houdini AB
Ledamot: Bure Equity AB, Klarna AB, Axel Johnson Inc., Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Lars Åberg

Vice ordförande sedan 2017
Född 1953
Civilekonom
Övriga uppdrag:
Ledamot: Trygg-Stiftelsen, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB TryggLiv.

Sven Hegelund

Ledamot sedan 2012
Född 1947
Pol.Mag
F.d. statssekreterare, Finansdepartementet.
Övriga uppdrag: Vice ordförande Nordiska Investeringsbanken (NIB) 

Henrik Rättzén

 Ledamot sedan 2019
Född 1965
Civilekonom 
Övriga uppdrag: Vice vd och CFO SJ AB

Erica Sjölander

Ledamot sedan 2012
Född 1971
Civilekonom 
Övriga uppdrag: Kanslichef Facken inom industrin
Ledamot Exportkreditnämnden (EK)

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Ledamot sedan 2017
Född 1974.
Övriga uppdrag: Kommunstyrelsens ordförande i Malmö Stad.
Ordförande:
Malmö Stadshus AB.
Ledamot: Malmö Kommunfullmäktige, SKR:s styrelse och Socialdemokraternas partistyrelse.

Maj-Charlotte Wallin

Ledamot sedan 2014
Född 1953 
Civilekonom 
Övriga uppdrag:
Ledamot: Specialfastigheter AB

Ingrid Werner

Ledamot sedan 2017
Född 1961
Ek. doktor, Hedersdoktor Handelshögskolan
Övriga uppdrag: Martin and Andrew Murrer, Professor of Finance.
Ordförande: Swedish House of Finance, Academic Advisory Board
Ledamot: American Finance Association, FINRA Economic Advisory Committee, Mistra Financial Systems Board, Scientific Board för Danish Finance Institute, Dimensional Funds.

Göran Zettergren

Ledamot sedan 2015
Född 1958 
Ek. lic
Övriga uppdrag: Seniorekonom TCO