Styrelse

AP4:s styrelse består av nio ledamöter. Regeringen utser samtliga ledamöter på grundval av kompetens att främja fondförvaltningen.

Av ledamöterna utses två efter förslag från arbetstagarorganisationer och två efter förslag från arbetsgivarorganisationer. Regeringen utser ordförande och vice ordförande bland de ledamöter som inte utses efter förslag av arbetsmarknadens parter.

Med anledning av vår styrelseordförandes bortgång, har regeringen ännu inte utsett ny styrelseordförande. I väntan på det beslutet leder vice ordförande Johan Gyllenhoff styrelsens arbete.

Johan Gyllenhoff

Johan Gyllenhoff

Vice ordförande sedan 2023
Född 1962
Civilekonom Handelshögskolan Stockholm
Övriga uppdrag
Chef, Group Finance Vattenfall
Ordförande: Vattenfall Eldistribution AB, Försäkringsaktiebolaget Vattenfall Insurance
Ledamot: Kärnavfallsfonden

Helén Eliasson

Ledamot sedan 2020
Född 1971
Fil. kand social omsorg 
Övriga uppdrag 
Regionråd, Ordförande regionstyrelsen Västra Götaland 
Ledamot: SKR:s styrelse, ledamot regionfullmäktige Västra Götaland 

Monika Elling

Styrelseledamot sedan 2020
Född 1962
Civilekonom Handelshögskolan Stockholm
Övriga uppdrag
Ordförande: Talent Eye AB
Ledamot: Zound Industries International AB, Ljung & Sjöberg AB, Didner & Gerge

Anders Johansson

Ledamot sedan 2022
Född 1960 
Övriga uppdrag 
Ordförande: Forena försäkringsbranschens fackförbund
Ledamot: TCO, Folksam Liv, Kooperationens Pensionsstiftelse, FPK Tjänstepensionsföretag 

Henrik Rättzén

Ledamot sedan 2019
Född 1965
Civilekonom 
Övriga uppdrag
Ordförande: Hedvig Försäkring AB, BOSAM, Freedom Holding 
Ledamot: Nordnet, Advinans

Per Strömberg

Ledamot sedan 2022
Född: 1968
PhD Carnegie Mellon University, B.Sc. Econ. Handelshögskolan i Stockholm
Övriga uppdrag
Professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Ledamot: COIN Securities Services AB, Kungliga Vetenskapsakademien

Ingrid Werner

Ledamot sedan 2017
Född 1961
Ek. doktor, Hedersdoktor Handelshögskolan
Övriga uppdrag
Martin and Andrew Murrer Professor of Finance.
Ordförande: FINRA Economic Advisory Committee, Academic Advisory Board for Swedish House of Finance (SHoF)
Ledamot: Dimensional Mutual Funds and ETFs, Scientific Board for Danish Finance Institute, Research Advisory Council for Leibniz Institute for Financial Research SAFE, Scientific Council for Swiss Finance Institute

Aleksandar Zuza

Ledamot sedan 2020
Född 1975
Fil. mag företagsekonomi, Fil. mag nationalekonomi
Övriga uppdrag
Utredare IF Metall