Styrelse

AP4:s styrelse består av nio ledamöter. Regeringen utser samtliga ledamöter på grundval av kompetens att främja fondförvaltningen.

Av ledamöterna utses två efter förslag från arbetstagarorganisationer och två efter förslag från arbetsgivarorganisationer. Regeringen utser ordförande och vice ordförande bland de ledamöter som inte utses efter förslag av arbetsmarknadens parter.

Johan Gyllenhoff

Johan Gyllenhoff

Ordförande 2024, ledamot sedan 2023
Född 1962
Civilekonom Handelshögskolan Stockholm
Övriga uppdrag
Chef, Group Finance Vattenfall
Ordförande: Vattenfall Eldistribution AB, Försäkringsaktiebolaget Vattenfall Insurance
Ledamot: Kärnavfallsfonden

Henrik Rättzén

Vice ordförande 2024, ledamot sedan 2019
Född 1965
Civilekonom 
Övriga uppdrag
Ordförande: Hedvig Försäkring AB, BOSAM, Freedom Holding, Bumbee-Labs, Tangerine Smart Climate Technologies 
Ledamot: Nordnet, Alektum Group, Senior Advisor

Helén Eliasson

Ledamot sedan 2020
Född 1971
Fil. kand social omsorg 
Övriga uppdrag 
Regionråd, Ordförande regionstyrelsen Västra Götaland 
Ledamot: SKR:s styrelse, ledamot regionfullmäktige Västra Götaland 

Monika Elling

Ledamot sedan 2020
Född 1962
Civilekonom Handelshögskolan Stockholm
Övriga uppdrag
Ordförande: Talent Eye AB
Ledamot: Didner & Gerge, X Shore AB

Anders Johansson

Ledamot sedan 2022
Född 1960 
Övriga uppdrag 
Ordförande: Forena försäkringsbranschens fackförbund
Ledamot: TCO, Kooperationens Pensionsstiftelse, FPK Tjänstepensionsföretag 

Per Strömberg

Ledamot sedan 2022
Född 1968
PhD Carnegie Mellon University, B.Sc. Econ. Handelshögskolan i Stockholm
Övriga uppdrag
Professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Ledamot: COIN Securities Services AB, Kungliga Vetenskapsakademien

Roine Vestman

Ledamot sedan 2024
Född 1978
Ph.D. i nationalekonomi, New York University, M.Sc., Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag 
Professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, föreståndare för Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF), medlem i Riksgäldens vetenskapliga råd.

Ingrid Werner

Ledamot sedan 2017
Född 1961
Ek. doktor, Hedersdoktor Handelshögskolan
Övriga uppdrag
Martin and Andrew Murrer Professor of Finance.
Ordförande: FINRA Economic Advisory Committee, Academic Advisory Board for Swedish House of Finance (SHoF)
Ledamot: Dimensional Mutual Funds and ETFs, Research Advisory Council for SAFE, Scientific Council for SFI

Aleksandar Zuza

Ledamot sedan 2020
Född 1975
Fil. mag företagsekonomi, Fil. mag nationalekonomi
Övriga uppdrag
Utredare IF Metall