Förvaltning

Vi har ett viktigt samhällsuppdrag i det svenska pensionssystemet och målet för vår förvaltning är en långsiktigt hög avkastning som bidrar till pensionssystemets styrka och som minskar risken för sänkta pensioner.

Kapitalet vi förvaltar ska komma såväl dagens som morgondagens pensionärer till godo. En förutsättning för att bedriva en framgångsrik förvaltning där vi når våra långsiktiga avkastningsmål är att vi har väl underbyggda strategier, strukturer och processer, väl implementerade i den dagliga verksamheten.