Ägarstyrningsrapport 2012

Ägarstyrningsrapporten presenterar hur AP4 har arbetat med ägarstyrning under 2011/2012. Till exempel presenteras ägarstyrningsarbetet i Sverige och utlandet och exempel på skillnader i ägarmakt mellan Sverige och USA. Rapporten presenterar även förvaltningens arbete med miljö och etik inkluderat det aktiemandat för lägre växthusgasutsläpp som fonden startar.

Rapporten finns att läsa och ladda ned på AP4:s hemsida.