Al Gore och Johan Rockström på AP-fondernas Etikråds jubileumsseminarium om ansvarsfulla och hållbara investeringar

AP-fondernas Etikråd firar 10 år 2017 och på måndagen arrangerades ett välbesökt seminarium på IVA i Stockholm med Al Gore och Johan Rockström som huvudtalare. Drygt 150 nyckelpersoner från näringsliv och finansindustri samt representanter från de politiska leden deltog. Temat för seminariet var ansvarsfulla och hållbara investeringar.

Sedan starten 2007 har AP-fondernas Etikråd fokuserat på att påverka globala bolags hållbarhetsarbete genom dialoger och proaktiva branschprojekt.

AP-fonderna (AP1, AP2, AP3 och AP4) representerades på scenen av VD Eva Halvarsson som tillsammans med Etikrådets generalsekreterare John Howchin modererade seminariet. De berättade om Etikrådets dialoger och erfarenheter genom åren samt delade med sig av sin syn på framtida risker och möjligheter kring investeringars påverkan på miljö och mänskliga rättigheter.

Al Gore, med sin tunga politiska bakgrund som påverkare av synen på världens hållbarhets­utmaningar, befäste sitt budskap om det oroväckande läget med jordens klimatförändring och om vikten av att förstå värdet och möjligheterna med hållbara investeringar. I det mycket inspirerande föredraget adresserade Gore utmaningarna inom de globala miljömässiga systemen och mänskliga rättigheter.

- Seminariet betonar betydelsen av ägares och investerares engagemang i dessa komplexa och viktiga frågor, sa Eva Halvarsson. Tongivande inspiratörer som Al Gore, John Ruggie och Johan Rockström påminner oss om att ägare ska engagera sig i bolagen istället för att sälja och lämna problemen. Vår övertygelse är att investeringar i välskötta bolag långsiktigt är bättre än andra och därför är dialogarbetet med bolagen avgörande. AP-fonderna Etikråds arbete är viktigare än någonsin.

Johan Rockström höll även han ett mycket inspirerade tal om de utmaningar som mänskligheten och därmed också investerare står inför. Utifrån sin vetenskapliga bakgrund menar han att en anpassning av vårt samhälle till de ramar som jordens ekologiska system ger oss, är nödvändig för att vår planet ska klara av att över tid föda och skapa välstånd åt en växande befolkning och framtida generationer.

Al Gore och Johan Rockström gav Etikrådet och AP-fonderna gratulationer till ett viktigt och fördömligt arbete med att driva frågorna framåt.

För eventuell ytterligare information kontakta:

John Howchin, generalsekreterare AP-fondernas Etikråd:  john.howchin@ethicalcouncil.com

Peter Lundkvist, ordförande AP-fondernas Etikråd:  peter.lundkvist@ap3.se

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) 

Etikrådet är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden med syfte att bidra till hög långsiktigt hållbar avkastning genom att påverka bolag till ett mer hållbart företagande. Vår ledstjärna är att göra skillnad genom att vara långsiktiga, ansvarstagande och engagerade ägare som påverkar bolag att förbättra sitt arbete med miljö och sociala frågor.