Allianz och ABP ansluter sig till PDC

Under gårdagen (7/12) offentliggjorde Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) att ytterligare två globala investerare, Allianz and ABP, ansluter sig till koalitionen. På presskonferensen, som hölls på plats under COP21, deltog UNEP FI, Mats Andersson (VD AP4) och Oliver Bäte (VD Allianz).

PDC drivs av AP4 tillsammans med UNEP FI, Amundi och Carbon Decarbonization Project (CDP) i syfte att investerare världen över till klimatmötet 2015 i Paris ska mäta och publicera sina koldioxidavtryck samt investera i lågkoldioxidstrategier.

PDC har nu 25 medlemmar och USD 600 miljarder investerade i lågkoldioxidstrategier, vilket överträffar det ursprungliga målet om USD 100 miljarder.

Se hela presskonferensen nedan.