Alternativa investeringar bidrar både till ett hållbart samhälle och god avkastning

Nyhet
Jenny Askfelt Ruud är chef för Alternativa investeringar på AP4 och arbetar tillsammans med sina kollegor med bland annat tematiskt fokuserade investeringar kopplade till klimatomställningen.

-Att kombinera investeringar i bolag och tillgångar som bidrar till en mer hållbar framtid som samtidigt ger god avkastning är mycket motiverande. Det är också en styrka att få arbeta tillsammans med kollegor som är otroligt kunniga och som har ett gemensamt engagemang för hållbarhet, menar Jenny Askfelt Ruud.

På AP4 delas övertygelsen om att många investeringar som bidrar till ett mer hållbart samhälle också kan komma att ge god finansiell avkastning.

-Inom Alternativa investeringar, där vi primärt investerar i onoterade tillgångar, har vi en stark tro på tematiskt fokuserade investeringar, säger Jenny.

Investeringsprocessen utgår från AP4:s tematiska hållbarhetsanalys, som handlar mycket om att förstå hur till exempel klimatomställningen påverkar värdekedjor i olika industrier och sektorer.

- Genom analysen identifierade vi tre breda teman – energiomställning/mobilitet, resurseffektivitet samt förnyelsebar energi. Sedan 2019 har vi aktivt sökt och genomfört investeringar inom onoterade aktier och infrastruktur baserat på den tematiska analysen, fortsätter Jenny.

–Exempelvis gjorde AP4 under 2021 åtaganden om cirka tio miljarder kronor till tematiskt inriktade investeringar, varav merparten är inom energiomställning, mobilitet, resurseffektivitet och förnyelsebar energi.

Elektrifieringen av vårt transportsystem är en viktig komponent för att nå Parisavtalet. Genom det samägda riskkapitalföretaget 4 to 1 Investments har AP-fonderna (AP1-AP4) investerat i batteritillverkaren Northvolt, som verkar för att skapa en storskalig batteriproduktion med marknadens lägsta koldioxidavtryck.

Omställningen kräver också bättre utnyttjande av jordens resurser. Idag står jordbruks- och livsmedelssektorn för ungefär 20 procent av globala utsläpp av växthusgas.

-En transformation av sektorn krävs med ökat nyttjande av till exempel alternativa proteinkällor, cirkulära värdekedjor och regenerativt jordbruk. Vi tror att investeringar i detta område kan ge god avkastning, givet att sektorn nu börjar förändras, och AP4 har exempelvis gjort ett åtagande till Re:food Invest som investerar i tillväxtbolag inom dessa områden, säger Hanna Ideström, Senior portföljförvaltare på AP4.

Genom Polhem Infra, ett saminvesteringsbolag AP4 äger tillsammans med AP1 och AP3, har AP-fonderna tidigare investerat i bland annat Skaftåsen vindkraftpark, ett av Sveriges största vindkraftsprojekt med kapacitet att producera cirka 535 GWh el, och Solör Bioenergi som levererar fjärrvärme på 51 orter.

-Ägarna gjorde under 2021 ett nytt åtagande om 9 miljarder kronor till Polhem Infra, för att investera i hållbar infrastruktur i Sverige. AP4 har även gjort en saminvestering med infrastrukturförvaltaren Antin i en av de största oberoende projektutvecklarna inom solenergi i USA. säger Andreas Jensen, Senior portföljförvaltare på AP4.

AP4:s arbete med tematiska investeringar kopplat till klimatomställningen fortlöper och har även under 2022 genererat intressanta investeringar i portföljen.