AP-fondernas etikråd leder samarbete för att engagera techjättar

Nyhet
AP-fondernas etikråd (AP1, AP2, AP3 och AP4) har organiserat en grupp institutionella investerare med 6,4 biljoner euro i sammanlagt förvaltat kapital för att samarbeta med techbolag i syfte att stärka deras hantering av risker och påverkan på mänskliga rättigheter.

Digitala tjänster blir alltmer integrerade i vår vardag och teknikföretag har en betydande potential för samhällspåverkan. Många onlineplattformar har affärsmodeller som fokuserar på att maximera interaktionen med deras innehåll och förse användarna med information som de är intresserade av. Detta har stora fördelar för transparens och tillgänglighet, men medför också betydande risker. Till exempel kan spridning av skadligt eller felaktigt innehåll orsaka stor negativ påverkan. Förutom att äventyra enskilda mänskliga rättigheter, särskilt utsatta gruppers rättigheter, kan hatpropaganda och felaktig information få konsekvenser på systemnivå, såsom hyperpolarisering, diskriminering, våld och urholkning av demokratin. Att inte hantera dessa konsekvenser kan begränsa företagens sociala licens att verka och de anseendemässiga, juridiska och regulatoriska riskerna kan få väsentliga konsekvenser. 

AP-fondernas etikråd leder nu en grupp institutionella investerare med 6,4 miljarder euro i sammanlagt förvaltat kapital för att samarbeta med fokusbolagen Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft och Tencent. Det treåriga initiativet ligger i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och bygger på de förväntningar från etikrådet och det danska institutet för mänskliga rättigheter 2020. Det primära målet är att säkerställa att techbolagen vidtar konkreta åtgärder för att hantera operativa och mänskliga rättighetsrisker relaterade till deras produkter och affärsmodell, och att uppmuntra till en mer transparent rapportering om relaterade effekter och konsekvenser. Samarbetets aktiviteter och resultat kommer att redovisas offentligt.

Magdalena Håkansson, etikrådets ordförande, kommenterar: 
- Jag är stolt över hur Etikrådet har varit drivande bakom detta initiativ. Vi, tillsammans med denna investerargrupp, inser de systemiska utmaningarna relaterade till onlineinnehåll, och förutom att genomföra förbättringar på företagsnivå hoppas vi kunna bidra till en bredare diskussion och medvetenhet om riskerna med dessa techbolags tjänster. Dialogerna kommer att adressera hur bolagen hanterar innehåll med fokus på företagskultur och strukturer, utsatta grupper (särskilt barn), möjlighet till gottgörelse samt dialoger med intressenter. Etikrådet ser fram emot att arbeta med detta högaktuella och alltmer relevanta ämne tillsammans med denna imponerande grupp investerare.
 
- Vi är mycket glada över att vara en del av etikrådets samverkansinitiativ. I takt med att regelverket fortsätter att utvecklas och alltmer väsentliga risker relaterade till utveckling och användning av teknik identifieras, är kollektivt engagemang avgörande för att bygga förväntningar och hålla teknikföretag ansvariga för deras samhällspåverkan, säger Luda Svystunova, ESG-analytiker på Amundi. 

- Företag måste ta itu med alla mänskliga rättigheter eller operativa risker som är förknippade med deras affärsmodell och bransch för att förtjäna förtroendet hos investerare som söker långsiktigt värde. Ett misslyckande med att göra det är oansvarigt, strider mot hållbara affärsmetoder och har en långtgående inverkan på miljontals hushåll och i slutändan företagets resultat. Jag är tacksam gentemot etikrådet och samarbetande investerare för att de fortsätter att öka medvetenheten och kravet på större transparens och avslöjande när fotavtrycket för tekniksektorn växer globalt, tillade New York City Comptroller Brad Lander.

Övriga deltagande aktörer:
ACTIAM
Amundi
AP1, AP2, AP3, AP4
APG
Aviva Investors
AXA Investment Managers
Boston Common Asset Management
Candriam
CCLA
Church Commissioners for England
Church of England Pensions Board
Christian Brothers Investment Services
Domini Impact Investments, LLC
Ethos Foundation
Ethos Engagement Pool International (104 investors)
LGPS Central
NY City Comptroller’s Office
PGGM
Railpen
Robeco
Royal London Asset Management
Schroders
Swedbank Robur
Swiss Association for Responsible Investments (11 investors)
Universities Superannuation Scheme
Van Lanschot Kempen
Öhman Fonder