AP-fondernas Etikråd publicerar gruvrapport

AP-fondernas Etikråd har tagit fram en beskrivning av miljökonsekvenser av gruvindustrin.

- Gruvindustrin är en sektor som har stor miljöpåverkan och där verksamheten ofta finns i instabila länder. Rapporten är framtagen för att öka kunskapen om sektorn och för att användas i Etikrådets löpande arbete, säger Carl Rosén, ordförande i AP-fondernas Etikråd.

Rapporten finns att läsa här.